Članstvo

Planinsko društvo Domžale stalno obvešča članstvo o lastnih programskih aktivnostih in gorniških akcijah na splošno ter svetuje, kako naj članstvo in drugi obiskovalci gora izboljšajo gorniško dejavnost.

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

S pisnim soglasjem novi član potrjuje:

  • da pozna pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Planinskem društvu Domžale, da je seznanjen/a z osnovnim namenom delovanja društva in Planinske zveze Slovenije in se bo ravnal/a po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev,
  • da dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za namene delovanja Planinskega društva Domžale v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov,
  • da pozna postopek izbrisa iz članstva – v primeru trikratnega zaporednega neplačila članarine bom izbrisan/a iz seznama in s tem izgubil/a pravico do obveščenosti.

Vpisnine v društvo ne zaračunavamo.

Obveščanje

Pošljite e-pošto na info[afna]pdd.si in vas bomo dodali na seznam prejemnikov e-obvestil o vseh društvenih akcijah. Na voljo je tudi Gorniški programček 2017!

Članarina

Bistveni novosti članarine PZS za novo triletno obdobje sta zavarovanje za stroške reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za vse kategorije članstva PZS.

Zavarovalno jamstvo je omejeno izključno na izvajanje planinske dejavnosti, torej od izhodišča ture do sestopne točke ne glede na to, ali gredo s planinskim društvom, sami ali s prijatelji.

Kategorije članstva in višina članarine v letu 2018

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti  55 €
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti  25 €
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti  18,5 €
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti  16 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik   7 €

Družinski članarina: če sta starša člana, imajo predšolski otroci in osnovnošolci brezplačno članarino, srednješolci in študenti pa polovično ceno članarine.
(Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.)

Včlanitev in plačilo članarine

Vpis in plačilo članarine lahko opravite na določenih organiziranih pohodih in napovedanih dogodkih, občnemu zboru in sestankih odborov v društveni pisarni  vsak torek od 19.30 do 20.00 ure in vsako sredo od 19:30 do 20:30, na Kopališki 4 v Domžalah.

Včlanitev v Planinsko društvo Domžale ali plačilo članarine je možno kadarkoli tudi prek spletnega portala PZS.

Članska izkaznica

PZS je v letu 2013 pričela z izdajo novih planinskih izkaznic za vse vrste članarin razen predšolskih in šolskih. Cena nove izkaznice je 2€. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko kot člansko izkaznico uporabijo tudi dnevnik Cici planinec ali dnevnika Mladi planinec 1 oz. 2, ki ga dobijo brezplačno na tretjem izletu v okviru mladinskega odseka.

Ugodnosti članstva

 A  B B1 S+Š P+O
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti   √   √   √   √
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti   √   √   √   √  √
zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije   √   √   √   √  √
zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet
zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije   √   √   √  √
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen   v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %)   √  √   √   √  √
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope  √  √  √
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah  √
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka
popust pri nakupu edicij Planinske založbe PZS (10 %)  √  √  √  √
popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %)  √  √  √  √
popust pri nakupu opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS  √  √  √  √
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %)  √  √  √
prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj  √  √  √  √

Več o pravicah, ugodnostih in komercialnih popustih si priberite na pri Planinski zvezi Slovenije.

Popusti za prenočevanje v planinskih kočah

50 % popust v sobah in na skupnih ležiščih imajo: – vsi člani planinskih društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenijo, – člani slovenskih planinskih društev v tujini, – člani Planinske zveze Hrvaške in člani planinskih organizacij včlanjenih v Mednarodno zvezo planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d’Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, kratica UIAA), s katerimi ima Planinska zveza Slovenije sklenjen sporazum o vzajemnosti:

Države, v katerih velja sporazum o vzajemnosti (država, kratica in polno uradno ime planinske organizacije): Avstrija OeAV – Österreichister Alpenverein Belgija BAC – Belgische Alpen Club Francija CAF – Club Alpin Franšais Italija CAI – Club Alpino Italiano AVS – Alpenverein Südtirol Lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein Luksemburg GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois Nemčija  DAV – Deutscher Alpenverein Nizozemska NKBV – Niederlandse Klim en Bergsport Vereniging Španija FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa Švica CAS – Club Alpin Suisse AACBa – Akademischer Alpenclub Basel AACB – Akademischer Alpenclub Bern CAAG – Club Alpin Académique Geneve AACZ – Akademischer Alpenclub Zürich Velika Britanija  AC – Alpine Club

100 % popust (brezplačno prenočevanje) imajo: – gorski reševalci in markacisti na akciji.

Za obiskovalce, ki za prenočevanje uporabljajo lastno rjuho, velja dodaten popust v znesku 1,46 € na ceno prenočišča. Lastno rjuho je treba pokazati ob prijavi v planinski koči. Oskrbniki imajo pravico do občasnih pregledov ležišč, zlorabe pa se kaznujejo s plačilom 3-kratne polne cene ležišča.

Nezgodno zavarovanje

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane PZS, ki bodo vneseni v Navezo, se podatki avtomatsko prenesejo na zavarovalnico. Članom bo tudi omogočeno, da lahko sami preverijo, ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami lahko aktivirajo zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja. Več o zavarovanju si preberite na spletni strani PZS.

Številčnost članstva

leto/vrsta članarine A+ A B S+Š P+O skupaj
2003
1
233
62
128
422
2004
219
46
165
430
2005
219
44
162
425
2006
210
50
152
412
2007
 1
229
48
170
448
2008
 1
277
57
186
 521
2009
 5
299
 59
224
 587
2010
 11
285
 65
173
 534
2011
 13
275
 46
165
 499
2012
 3
 22
287
 34
227
 573
2013
 4
 30
269
 41
203
 547
2014
 8
 37
269
 42
 213
 569
2015
12
23
305
42
177
559
2016
39 321 40 142 542
2017 44 359 45 149 597

Dohodnina

Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in objavljenega seznama upravičencev, lahko namenite za delo našega društva do 0,5 % dohodnine, ki vam bo odmerjena za prejšnje leto. Na svoji davčni napovedi vpišite davčno številko Planinskega društva Domžale (70096864) in podprite naše delo. Hvala!

Gorniški programček

V letu 2006 smo prvič izdali Gorniški programček 2006 s pregledom društvenih aktivnosti. Programček je izšel tudi v letu 2012 in sicer v 1200 izvodih. Brezplačno so ga po pošti prejeli vsi člani, dosegljiv pa je v društveni pisarni, občasno pa tudi v Knjižnici Domžale.

Gorniški programček 2016

Gorniški programček 2015

Gorniški programček 2014

Gorniški programček 2013

Gorniški programček 2012

Gorniški programček 2011

Gorniški programček 2010

Gorniški programček 2009

Gorniški programček 2008

Gorniški programček 2007

Gorniški programček 2006

Darilo članicam in članom

Vse članice in člani dobijo vsako leto brezplačno darilo, ki jim pomaga izboljšati gorniško znanje in počutje v gorah. V preteklih letih smo jim namenili:

2002   majico ob Mednarodnem letu gora (slikavizitka) in Planinski vestnik 12

2003   Gornikov svetovalec in Recept za zdravo življenje

2004   knjižico Z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja in Napotke obiskovalcem gorskega sveta

2005   Gozdna učna pot Šumberk

2006   Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo!

Knjižnica

V društveni knjižnici imamo večino strokovne literature, vodnikov in zemljevidov slovenskih gorskih skupin, ki si jih lahko brezplačno izposodite. Med revijami naročamo Planinski vestnik, Šport mladih in Šport. Za svetovanje in izposojo literature in zemljevidov se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Popis knjižničnega gradiva

Hranimo tudi zbirko stotih črnobelih diapozitivov o razvoju slovenskega planinstva, ki sta jo pripravila Jaka Čop in Borut Peršolja.

Izposoja osebne tehnične gorske opreme

V kolikor se šele začenjate ukvarjati z zahtevnejšim gorništvom oziroma s hojo in plezanjem po zelo zahtevnih poteh, kjer je priporočena uporaba samovarovalnega sestava (plezalni pas, čelada, zaviralna ploščica, vrv, dve vponki, zaščitne rokavice ob ustrezni osebni opremi) si lahko za posamezno turo sposodite društveno opremo. Izposojamo tudi lavinski žolni. Opozarjamo na znano dejstvo, da je opremo treba znati tudi pravilno uporabljati, kar lahko storite na vodenih turah. Za izposojo opreme se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Opremo (ob plačilu ustreznega nadomestila) izposoja tudi IGLU šport, d. o. o., Tržaška cesta 88, Ljubljana.

Gorniško znanje

Članom dajemo brezplačne informacije o izvajanju gorniške dejavnosti, svetujemo o primerni izberi cilja oziroma načrtovanju izletov, pohodov, tur, turnih smukov in plezalnih vzponov, posredujemo strokovne napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne opreme, pa tudi glede samoizobraževanja s pomočjo kakovostne strokovne literature.

Spodnja besedila so na voljo brez omejitev, v primeru nadaljnje uporabe prosimo za dosledno navedbo vira (naslov dokumenta, avtor, spletna stran):

Napotki za varnejšo hojo, plezanje in bivanje v gorah Kratka šola gorništva.

Osebni opomnilni seznam za kakovostno izvedbo izleta, pohoda, ture Preveri, kako se teorija uporablja v praksi.

Načrt izleta, pohoda, ture  (DOC) Dobra priprava pripomore k vrnitvi domov.

Osebna in tehnična oprema gornika Opis in seznam potrebščin.

Prijava gorske nesreče (DOC) V pomoč, ko se svet zlije v trenutek.

Zdravi v gore pomagajmo prvi.

Kaj počnemo? S prstom, besedilom in ilustracijami Zvonka Čoha kažemo na probleme v gorah.

Gorniška literatura Knjižne gore za mrzle in deževne dni.

Gorniška literatura za otroke in mladostnike Besede najmlajših gora, ki vabijo zvečer in po izletu.

Financiranje dejavnosti planinskega društva V pomoč društvom, ko se borijo za svoj kos pogače.

Predlogi in pripombe na pogodbo o dodelitvi statusa in o oskrbovanju ter opravljanju planinske koče Planinskim društvom, ki imajo planinske koče.

Strokovno delo

Leta 1998 je bil sprejet Zakon o športu, ki je uredil področje delovanja strokovnih delavcev v športu. V 26. členu zakona je določeno, da je »strokovni delavec v športu tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo in mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«.

Planinska zveza Slovenije je vse svoje programe usposabljanj posredovala v potrditev Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Ta je programe usposabljanja potrdil, planinska društva pa lahko za te programe uveljavljajo pravico do nadomestila sredstev za osnovno in licenčno usposabljanje. Osnovno usposabljanje je namenjeno pridobitvi usposobljenosti, licenčno usposabljanje pa obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje. Dodatno je namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti, nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju višje ravni usposobljenosti.

V Planinskem društvu Domžale deluje številčna ekipa strokovno usposobljenih športnih delavcev.

Število usposobljenih strokovnih delavcev v športu na področju gorništva.

naziv registrirani pripravniki tečajniki skupaj
vaditelj orientacije PZS 4 0 0 4
mentor planinske skupine 2 0 0 2
vodnik PZS A kategorije 20 2 0 22
vodnik PZS B kategorije 7 2 0 9
vodnik PZS C kategorije 1 1 0 2
vodnik PZS D kategorije 7 1 0 8
vodnik PZS G kategorije 1 0 0 1
inštruktor planinske vzgoje 1 0 0 1
alpinist 14 21 0 35
alpinistični inštruktor 4 0 0 4
mednarodni sodnik tekmovalnega lednega plezanja

 2

 1

 0

 3

športni plezalec 2 12 0 14
inštruktor športnega plezanja 6 0 0 6
varuh gorske narave 2 0 0 2
markacist 8 0 0 8
inštruktor za pota 2 0 0 2

Povezave

Gore in ljudje Spletna stran, ki jo ureja Franci Savenc, omogoča najcelovitejši pregled dogajanja v gorah in pod njimi.

Planinska zveza Slovenije Najstarejša gorniška organizacija v Sloveniji, ki s široko dejavnostjo omogoča dostopnost gora.

Planinski vestnik Revija za ljubitelje gora, glasilo Planinske zveze Slovenije in najstarejša slovenska revija.

Gorska reševalna zveza Slovenije Humanitarna organizacija, prekaljena v sreči pomaganja drugim.

Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) Izmenjevalka izkušenj na mednarodni ravni in oblikovalka standardov varnosti v gorah.

Združenje gorskih vodnikov Slovenije Varnost in doživetja z roko v roki.

Cipra Slovenija Skrbnica Alpske konvencije na domačih tleh.

Društvo za gorsko kulturo Iz majhnega raste veliko.

Občina Domžale Podpornica ustvarjalne domače grude.

Razpis kandidacijskega postopka

objavljeno ob 22. Feb 2018 v Članstvo, Prikaz | ni koment.

Razpis kandidacijskega postopka

Na podlagi 43. člena Pravil Planinskega društva Domžale je upravni odbor Planinskega društva Domžale na izredni dopisni seji, ki je bila 21.2. 2018 sprejel SKLEP o razpisu kandidacijskega postopka za volitve predsednika, voljenih članov upravnega odbora in članov nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018–2022. 1.                 Upravni odbor v skladu s pravili Planinskega društva Domžale upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Opravlja izvršilne, organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Sestaja se vsaj štirikrat letno. 2.                 Upravni odbor lahko šteje od enajst do petnajst članov ali članic. Upravni odbor razpisuje petnajst mest za člane upravnega odbora, od tega je devet voljenih članov, šest članov pa je načelnikov odsekov (alpinistični, gospodarski, markacijski, mladinski, športno plezalni in vodniški odsek). 3.                 Za predsednika/co, podpredsednika/co, in voljenega člana/ico upravnega odbora (šest prostih mest), člana/ico nadzornega odbora (tri prosta mesta) lahko kandidira vsak polnoletni član ali članica Planinskega društva Domžale s plačano članarino za tekoče leto. 4.                 Od voljenih članov upravnega odbora se pričakuje, da bodo delovali na enem od naštetih področij: članarina in vodenje seznama članstva, materialno finančno poslovanje in e-blagajna, zbiranje gradiv in priprava poročil, spremljanje razpisov, varstvo gorske narave, informacijska dejavnost (društveno glasilo, spletne strani, e-obveščanje), arhivska dejavnost in/ali delo posameznega odseka. 5.                 Mandat opravljanja nalog izvoljenih kandidatov je štiri leta oziroma od občnega zbora 2018 do predvidoma naslednjega občnega zbora 2022. 6.                 Kandidati naj pisni predlog za kandidaturo (z navedbo za kateri organ iz tretje točke tega razpisa kandidirajo) z osebnimi podatki, izjavo o plačani članarini in kratkim opisom področja, ki ga želijo pokrivati v upravnem odboru, posredujejo na naslov društva Planinsko društvo Domžale, p. p. 66, SI–1230 Domžale ali info@pdd.si. 7.                 Kandidatno listo za volitve, ki bodo na 62. občnem zboru Planinskega društva Domžale (datum še ni določen), bo predhodno obravnaval in potrdil upravni odbor Planinskega društva Domžale. Janko Vodlan predsednik priloga: kandidatna lista (pdf) Poslano: –          arhiv PD Domžale –          člani upravnega odbora in načelniki odsekov –          objavljeno na spletni strani...

read more

Občni zbor 2018 je prestavljen!

objavljeno ob 15. Feb 2018 v Članstvo | ni koment.

Občni zbor 2018 je prestavljen!

Obveščamo vse članice in člane društva, da je v petek, 16. februarja 2018, srečanje članov na občnem zboru PRESTAVLJENO. 62. občni zbor članic in članov bo zaradi priprave na volitve v organe društva predvidoma čez dva meseca. Nov datum sporočimo naknadno. Za vse nevšečnosti se iskreno opravičujemo! Hvala za razumevanje in lep planinski pozdrav, Janko Vodlan predsednik društva   Vabilo na občni zbor Planinskega društva Domžale Vabimo vas na 62. občni zbor članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev. Zbor bo v petek, 16. februarja 2018, ob 18. uri,  v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2018, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi. Vabimo k številčni in aktivni udeležbi. Janko Vodlan predsednik...

read more

Članarina PD Domžale 2018

objavljeno ob 21. Jan 2018 v Članstvo, Prikaz | ni koment.

Članarina PD Domžale 2018

Članarino lahko poravnate v društveni pisarni (Kopališka 4, Domžale) v času obratovanja pisarne: ob torkih med 19:30 in 20:00, ob sredah med 19:30 in 20:30, ali prek spletnega obrazca Planinske zveze Slovenije, oziroma na občnem zboru in društvenih akcijah. Člani planinskih društev, alpinistični, športnoplezalnih in ostalih klubov, združenih v Planinsko zvezo Slovenije, sestavljamo aktivno skupnost obiskovalcev in ljubiteljev gora, narave nasploh in z njima povezanih aktivnosti. Planinstvo kot način pomeni, da se obnašamo do (gorske) narave in vseh njenih obiskovalcev odgovorno, ne glede na zvrst udejstvovanja kot je planinstvo, gorništvo, alpinizem, turno kolesarstvo in športno plezanje. Člani PD Domžale lahko v letu 2018 izbiramo med naslednjimi vrstami članarine: A: polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti; 55 € B: polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti; 25 € B1: polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti; 18,50 € S+Š: dijaki in študentje s statusom, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti; 16 € P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti; 7 € IN članarina: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 7 € Družinska članarina: če sta starša člana Planinskega društva Domžale, imajo predšolski in osnovnošolski otroci brezplačno članarino, srednješolci in študentje pa 50 % popust (8 €). Za družinske člane se štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status. Novi člani prejmejo novo člansko izkaznico po pošti. Planinski dnevniki Cici planinec ter Mladi planinec 1 in Mladi planinec 2 (predšolski in osnovnošolski otroci jih prejmejo namesto članskih izkaznic) so brezplačni. Vpisnine v društvo ni.   Dodatne informacije (povezave na www.pzs.si): Splošno o planinski članarini Pogosta vprašanja in odgovori Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti Člansko zavarovanje Prijava nezgode   Planinsko društvo Domžale v letu 2018   Pisarna Planinskega društva Domžale je odprta ob torkih od 19.45 do 20.15 ure (čas sestanka mladinskega odseka) ter ob sredah med 19:30 in 20:30. V tem času je možno poravnati društveno članarino ter dobiti odgovore na vprašanja povezana z delovanjem društva, kakor tudi z nekaterimi informacijami ter nasvetih o gorah.  Članarino bo možno poravnati na občnem zboru, 16. februarja in na organiziranih akcijah društva.   Druge informacije: splošne informacije: Janko Vodlan, predsednik, 041 754 973, info@pdd.si članarina: Helena Kermauner, 041 731 797, helena.kermauner@gmail.com, Jernej Grad  031 264 740 mladinski odsek: Marcel Kogovšek, 040 213 282, marcula1@gmail.com alpinistični odsek: Matej Ogorevc, 041 482 924, aodomzale@gmail.com športnoplezalni odsek: Aleš Janžekovič, 041 777 328, spo.domzale@gmail.com vodniški odsek, Luka Skočir, 031 254 597, luka.skocir@gmail.com   Domžalski dom na Mali planini: Alojz Ovijač, 051 665 665, info@domzalskidom.si plezališče na Rodici: Matej Ogorevc, 041 483 924,...

read more

Sodelovanje s Kibubo

objavljeno ob 13. Dec 2017 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Sodelovanje s Kibubo

V sklopu lednoplezalne tekme, smo s Kibubo (trgovina z opremo za gorništvo, alpinizem in prosti čas) sklenili tudi konkretnejše in dolgoročnejše sodelovanje. Gre za slednje … Kibuba poleg fizičnih strank nagrajuje tudi zvestobo društvom in sicer preko njihovih članov. Gre za sistem, preko katerega se 1 % nakupa posameznika, ki se opredeli za člana nekega društva, “pretopi” v dobropis društvu. Društvo ga nato lahko porabi za nakup različne opreme. Vse, kar morate narediti je to, da se registrirate na kibubini spletni strani. Ob potrditi članstva boste nagrajeni tudi s 30 storži (storži so nekakšne točke zvestobe, ki vam prinesejo določen višino popusta). Postopek registracije: Odpremo link http://www.kibuba.com/?sID=17 Prijavimo se v spletno trgovino oz. “Kibuba klub”. Če še niste prijavljeni v spletno trgovino oz. “kibubin klub”, izpolnite obrazec. Ko obrazec izpolnimo, odpremo link in potrdimo članstvo. Če ste že prijavljeni v “Kibubini klub”, vpišete uporabniško ime in geslo. Nato izberete svoje društvo. Vsi vaši nakupi se bodo beležili kot del nakupov vašega društva. Primer nakupa in prepisa dobropisa: Miha (član društva PD Viga Vaga, članstvo je potrdil preko obrazca) kupi jakno za 300 €  (z DDV) Ob plačilu računa sistem zazna, da je član društva PD Viga Vaga Kibuba v sklad za donacije društvu PD Viga Vaga doda 1% vrednosti nakupa oz. 3€. Društvo Viga Vaga se odloči, da bo kupilo nov kos opreme za 50 € (z DDV). Namesto 50 € društvo plača le 47 €...

read more

Lumarjev gorniški večer s Tadejo Trošt Sedej

objavljeno ob 27. Nov 2017 v člani, Članstvo, Gorniški večeri, Splošno, Varstvo gorske narave | ni koment.

Lumarjev gorniški večer s Tadejo Trošt Sedej

Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale vabita na LUMARJEV GORNIŠKI VEČER Z DR. TADEJO TROŠT SEDEJ PODNEBNA TEKMOVALNOST. (sedemdeseti po vrsti). Lumarjev gorniški večer bo v torek, 5. decembra 2017, ob 19. uri, v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4 v Domžalah. Tadeja Trošt Sedej (1970) iz Ljubljane, biologinja, doktorica znanosti (2005). Poročena, mama štirih otrok, zaposlena kot docentka na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z ekologijo in fiziologijo rastlin, preučuje odziv rastlin na stresne razmere, kot so človekovi posegi, povečano sevanje, onesnaženje in segrevanje. Avtorica ali soavtorica znanstvenih in strokovnih publikacij ter mentorica diplomskih in magistrskih del. Po uvodni predstavitvi se bo s Tadejo pogovarjal Borut Peršolja. Vstopnine...

read more

3. Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah, 22.-25. junij 2017

objavljeno ob 17. Jun 2017 v Članstvo, Splošno | ni koment.

3. Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah, 22.-25. junij 2017

Ste v preteklih letih ta festival spregledali ali ga preprosto zamudili? Imate novo priložnost, da poiščete in izberete nekaj zase. Poglej celoten program. (PDF 4 MB) *** V okviru festivalskega dogajanja bo Planinsko društvo Domžale sodelovalo z naslednjim dogodkom: Kaj? Gorniška narava Velike planine Kdo? predava mag. Borut Peršolja, geograf in inštruktor planinske vzgoje Kje? Domžalski dom na Mali planini (1534 m) Informacije: info@pdd.si Predavanje bo na prostem pod zvezdami, v primeru slabega vremena pa v Domžalskem domu. Predlagamo, da na predavanje pridete peš iz doline in prenočite v Domžalskem domu (rezervacije na 051 665 665)....

read more

Članarino PD Domžale lahko poravnate tudi na Petrolovih bencinskih servisih

objavljeno ob 5. Jun 2017 v člani, Članstvo | ni koment.

Članarino PD Domžale lahko poravnate tudi na Petrolovih bencinskih servisih

Letos lahko znova od 1. junija do 30. septembra poravnate članarino za Planinsko društvo Domžale, člana Planinske zveze Slovenije, tudi na bencinskih servisih Petrol in s tem izkoristite vrsto ugodnosti pri obisku slovenskih in tujih gora. Prodaja planinske članarine poteka v mreži 306 bencinskih servisov Petrol v Sloveniji.   Članstvo v planinskem društvu prinaša zavarovanje članov PZS za primer trajne invalidnosti, za primer nezgodne smrti, zavarovanje odgovornosti proti tretji osebi in za primer reševanja in zdravljenja s 24-urno asistenco zunaj Slovenije (za člane A velja za ves svet, za člane ostalih kategorij v gorah Evrope in Turčije). Člani lahko uveljavljate še številne ugodnosti: od 30 do 50 % popusta pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (popust pri prenočevanju v okoli 1200 planinskih kočah v Alpah, Pirenejih in širše), 20 % popusta pri nakupu izdaj Planinske založbe PZS in 25 % popusta pri naročnini na Planinski vestnik, popust pri nabavi opreme in storitev pogodbenih partnerjev PZS, pri vstopnini v Slovenski planinski muzej in Narodni park Paklenica. Več informacij na spletni strani clanarina.pzs.si.   Kategorije članstva, ki so na voljo na bencinskih servisih Petrol: Vrste članstva Višina članarine A član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 € B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti; rojeni od leta 1953 do leta 1990 25,00 € B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti; rojeni leta 1952 in starejši 18,50 € S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti; rojeni od leta 1991 do leta 2001 16,00 € P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti; rojeni leta 2002 ali pozneje 7,00 € DDV ni obračunan v skladu s 16. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV   Posameznik, ki na bencinskih servisih Petrol poravna članarino, prejme na podaljšku računa potrdilo, na katerega vnese svoje podatke (slika spodaj). Z izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavlja članski popust pri nočitvah v planinskih kočah v Sloveniji, v tem času pa bo na navedeni naslov dobil člansko izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine. Navodila za registracijo: Zavarovanje, ki je vključeno v članarino, se aktivira z vpisom podatkov člana v obrazec na spletni strani www.pzs.si/clan, kamor se vpiše tudi koda iz potrdila. Naslednji dan po vpisu na spletni obrazec je zavarovanje veljavno. Član pa v roku 10 dni po prijavi na navedeni naslov prejme člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto, s katero lahko koristi vse članske ugodnosti v Sloveniji in tujini. Ob spletni prijavi izbere tudi Planinsko društvo Domžale.   Splošni pogoji poslovanja za spletno včlanjevanje S spletno včlanitvijo se včlanite v društvo, ki si ga izberete, in s tem sprejmete pravice in dolžnosti člana, ki izhajajo iz društvenih pravil, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev. Društvo, v katerega se je možno spletno včlaniti prek spletne strani PZS, je pisno pooblastilo Planinsko zvezo Slovenije za posredovanje pri včlanjevanju. Posameznik, ki se včlani prek spletne strani Planinske zveze Slovenije postane član izbranega društva in ne neposredno Planinske zveze Slovenije.   Pravice in pogoji zavarovanja, ki izhajajo iz posamezne kategorije članstva Pravice, ki izhajajo iz posamezne kategorije članstva, so opredeljene na spletnih mestih PZS pod rubriko »članstvo«: prednosti članstva, pravice in popusti, dodatne ugodnosti, pogoji zavarovanja.   Več informacij o članarini, zavarovanju in planinstvu je na voljo na spletni strani clanarina.pzs.si, na elektronskem naslovu clanarina@pzs.si ali na telefonski številki 01 43 45 680. Srečno in zadovoljno na planinskih...

read more

Gorniška šola Planinskega društva Domžale

objavljeno ob 5. Mar 2017 v člani, Članstvo, Splošno, Varstvo gorske narave, Vodniški odsek | ni koment.

Gorniška šola Planinskega društva Domžale

Gorniška šola Planinskega društva Domžale Za koga? Za vse (načeloma namenjeno odraslim), ki so se lani in ki so letos do začetka marca na novo včlanili v Planinsko društvo Domžale, pa tudi za vse ostale (člane in nečlane). V primeru večjega števila prijav imajo društveni novinci prednost. Predvideno število udeležencev deset do petnajst. Kaj? Nekaj ključnih predavanj v prostorih društva (Kopališka cesta 4, Domžale; ob sredah od 19.30 do 21. ure) ter izlet (Velika planina) in tura (Gradiška tura), kjer bomo teorijo prelili v prakso. Izlet bo namenjen osnovnim prvinam priprave in izvedbe izleta, tura pa bo bila namenjena vzponu po zelo zahtevni poti, torej plezenje in uporaba samovarovalnega sestava. Oprema Osebna gorniška oprema: gojzarji, nahrbtnik, vetrovka/jakna, dolge hlače, pulover, rezervna oblačila, kapa, rokavice, zavitek prve pomoči z zaščitno (astronavtsko) folijo, dežnik, kos izolacijske podloge za sedenje, vrečka za smeti, osebni dokumenti. Osebna tehnična oprema: plezalni pas, samovarovalni sestav, čelada, pomožne vrvice, kompas. (Možnost izposoje društvene tehnične opreme.) Več … Izvajalci? Društveni inštruktorji in vodniki. Cena Brezplačna predavanja in izposoja tehnične opreme za nove društvene člane (sofinanciranje stroškov izleta in ture), za ostale 30 €. Zakaj? Ker smo društvo po meri gora in nam ni vseeno, kako se naši novi člani vključujejo v društvo in gorniško dogajanje. Dodatne informacije Luka Skočir, načelnik vodniškega odseka (luka.skocir@gmail.com, 031 254 597), Borut Peršolja (borut.persolja@guest.arnes.si, 041 680 217), ROK PRIJAV: ponedeljek, 13. marec 2017 do 17. ure, na info@pdd.si *** OKVIRNI PROGRAM – Prvi vozel (sreda, 15. 3. ob 19.30) Društveno življenje (Janko Vodlan) pozdrav s strani predsednika društva, kratka predstavitev dela društva po odsekih Gorništvo (Dušan Prašnikar) predstavitev slovenskega gorništva, planinske organizacije in slovenskih gora, častni kodeks slovenskih planincev – Drugi vozel (sreda, 22. 3. ob 19.30) Gremo v hribe in kaj sedaj? (Borut Peršolja) izbor cilja in poti, oprema, pred odhodom Vzpon (1) (Borut Peršolja) Začetek izleta, hoja v skupini, počitek, tempo, toplotna regulacija, spremljanje dogajanja, planinska koča – Izlet na Veliko planino (25. 3.) (Jernej Grad) Iz Stahovice čez Pasjo peč do Domžalskega doma. – Tretji vozel (sreda, 29. 3. ob 19.30) Vzpon in spust (2) (Milan Jazbec) Dosega vrha, priprava na sestop, varnost v gorah, vreme, nesreča na počiva Doživljanje po izletu (Marija Petarka) Beseda, fotografija, slika, film, splet, društveni kanali – Četrti vozel (dve temi po izbiri udeležencev) (sreda, 5. 4. ob 19.30) Orientacija v gorah (Luka Skočir) Spoznavanje in varstvo gorske narave (Borut Peršolja) Markacizem (Lojze Pirnat) Alpinizem (Milan Jazbec) Fotografiranje (Lili Jazbec) Družinsko gorništvo (Borut Peršolja) Tura na Gradiško turo (sobota, 8. 4.) (Luka...

read more

Lumarjev gorniški večer z Miro Ažman

objavljeno ob 25. Feb 2017 v Članstvo, Gorniški večeri, Splošno | ni koment.

Lumarjev gorniški večer z Miro Ažman

  Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale vabita na LUMARJEV GORNIŠKI VEČER Z MIRO AŽMAN ZDRAVE GORE . Gorniški večer bo v torek, 7. marca 2017 ob 19. uri v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4 v Domžalah. Mira Ažman (1953) iz Domžal, poročena, mama dveh odraslih otrok – Kristjana in Anke. Zdravnica v pokoju, specialistka šolske medicine. Članica Planinskega društva Kamnik, alpinistka (pleza od leta 1976), prvenstvena smer Kratkohlača v Planjavi (V-/IV, 310 m, 1978), zdravnica gorska reševalka – pripravnica in zdravnica gorska reševalka letalka – pripravnica (od leta 1991 do leta 1997). Med letoma 1996 in 2001 je sodelovala pri seminarjih za mentorje planinskih skupin Srečno v gore. Soavtorica učbenika Mentor planinske skupine (1998, 2001). Kandidatka za Slovenko leta 1997, prejela bronasto plaketo Občine Domžale (1998). Po uvodni predstavitvi se bo z Miro pogovarjal Borut Peršolja. Vstopnine ni....

read more

Vabilo: Občni zbor 2017

objavljeno ob 27. Jan 2017 v Članstvo | ni koment.

Vabilo: Občni zbor 2017

Vabimo vas na 61. občni zbor članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev. Zbor bo v petek, 17. februarja 2017, ob 18. uri, v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2017, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi. Vabimo k številčni in aktivni udeležbi. Janko Vodlan, predsednik    Predlog dnevnega reda: Izvolitev organov občnega zbora. Poročilo o sklepčnosti. Potrditev sklepov 60. občnega zbora Planinskega društva Domžale (19. 2. 2016). Poročilo o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2016. Finančno poročilo za leto 2016. Poročili nadzornega odbora 2016. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2016. Predstavitev programa odsekov, upravnega odbora in finančnega načrta za leto  2017,  in razprava. Razno. Način odločanja Glasovalno pravico na občnem zboru ima 542 članov in članic, ki so bili v letu 2016 člani Planinskega društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot 50 članic in članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot 30 članic in članov. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članic in članov. Upravni odbor PD...

read more