Članstvo

Planinsko društvo Domžale stalno obvešča članstvo o lastnih programskih aktivnostih in gorniških akcijah na splošno ter svetuje, kako naj članstvo in drugi obiskovalci gora izboljšajo gorniško dejavnost.

V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale morajo vsi, ki se želijo včlaniti, izpolniti pristopno izjavo. Za mlajše od 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od otrokovega 7. leta do dopolnjenega mladoletnikovega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

S pisnim soglasjem novi član potrjuje:

  • da pozna pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Planinskem društvu Domžale, da je seznanjen/a z osnovnim namenom delovanja društva in Planinske zveze Slovenije in se bo ravnal/a po določilih Častnega kodeksa slovenskih planincev,
  • da dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za namene delovanja Planinskega društva Domžale v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov,
  • da pozna postopek izbrisa iz članstva – v primeru trikratnega zaporednega neplačila članarine bom izbrisan/a iz seznama in s tem izgubil/a pravico do obveščenosti.

Vpisnine v društvo ne zaračunavamo.

Obveščanje

Pošljite e-pošto na info[afna]pdd.si in vas bomo dodali na seznam prejemnikov e-obvestil o vseh društvenih akcijah.

Članarina

Bistveni novosti članarine PZS za novo triletno obdobje sta zavarovanje za stroške reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za vse kategorije članstva PZS.

Zavarovalno jamstvo je omejeno izključno na izvajanje planinske dejavnosti, torej od izhodišča ture do sestopne točke ne glede na to, ali gredo s planinskim društvom, sami ali s prijatelji.

Kategorije članstva in višina članarine v letu 2019

V letu 2019 se članarina poveča za en evro in sicer za namen pomoči pri gradnji nove koče na Korošici.

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti  56 €
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti  26 €
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti  19,5 €
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti  17 €
S+Š/d srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti / družinska   9 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok   7 €
P+O/d predšolski ali osnovnošolski otrok / družinska   0 €
IN oseba s posebnimi potrebami   8 €

Družinska članarina: če sta starša člana, imajo predšolski otroci in osnovnošolci brezplačno članarino, srednješolci in študenti pa članarino 9 eur.
(Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.)

Včlanitev in plačilo članarine

Vpis in plačilo članarine lahko opravite na določenih organiziranih pohodih in napovedanih dogodkih, občnemu zboru in sestankih odborov v društveni pisarni  vsak torek od 19.30 do 20.00 ure in vsako sredo od 19:30 do 20:30, na Kopališki 4 v Domžalah.

Včlanitev v Planinsko društvo Domžale ali plačilo članarine je možno kadarkoli tudi prek spletnega portala PZS.

Članska izkaznica

PZS je v letu 2013 pričela z izdajo novih planinskih izkaznic za vse vrste članarin razen predšolskih in šolskih. Cena nove izkaznice je 2€. Predšolski in osnovnošolski otroci lahko kot člansko izkaznico uporabijo tudi dnevnik Cici planinec ali dnevnika Mladi planinec 1 oz. 2, ki ga dobijo brezplačno na tretjem izletu v okviru mladinskega odseka.

Ugodnosti članstva

 A  B B1 S+Š P+O
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti   √   √   √   √
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti   √   √   √   √  √
zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije   √   √   √   √  √
zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet
zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije   √   √   √  √
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen   v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %)   √  √   √   √  √
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope  √  √  √
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah  √
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka
popust pri nakupu edicij Planinske založbe PZS (10 %)  √  √  √  √
popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %)  √  √  √  √
popust pri nakupu opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS  √  √  √  √
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %)  √  √  √
prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj  √  √  √  √

Več o pravicah, ugodnostih in komercialnih popustih si priberite na pri Planinski zvezi Slovenije.

Popusti za prenočevanje v planinskih kočah

50 % popust v sobah in na skupnih ležiščih imajo: – vsi člani planinskih društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenijo, – člani slovenskih planinskih društev v tujini, – člani Planinske zveze Hrvaške in člani planinskih organizacij včlanjenih v Mednarodno zvezo planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d’Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, kratica UIAA), s katerimi ima Planinska zveza Slovenije sklenjen sporazum o vzajemnosti:

Države, v katerih velja sporazum o vzajemnosti (država, kratica in polno uradno ime planinske organizacije): Avstrija OeAV – Österreichister Alpenverein Belgija BAC – Belgische Alpen Club Francija CAF – Club Alpin Franšais Italija CAI – Club Alpino Italiano AVS – Alpenverein Südtirol Lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein Luksemburg GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois Nemčija  DAV – Deutscher Alpenverein Nizozemska NKBV – Niederlandse Klim en Bergsport Vereniging Španija FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa Švica CAS – Club Alpin Suisse AACBa – Akademischer Alpenclub Basel AACB – Akademischer Alpenclub Bern CAAG – Club Alpin Académique Geneve AACZ – Akademischer Alpenclub Zürich Velika Britanija  AC – Alpine Club

100 % popust (brezplačno prenočevanje) imajo: – gorski reševalci in markacisti na akciji.

Za obiskovalce, ki za prenočevanje uporabljajo lastno rjuho, velja dodaten popust v znesku 1,46 € na ceno prenočišča. Lastno rjuho je treba pokazati ob prijavi v planinski koči. Oskrbniki imajo pravico do občasnih pregledov ležišč, zlorabe pa se kaznujejo s plačilom 3-kratne polne cene ležišča.

Nezgodno zavarovanje

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.

ZAČETEK ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane PZS, ki bodo vneseni v Navezo, se podatki avtomatsko prenesejo na zavarovalnico. Članom bo tudi omogočeno, da lahko sami preverijo, ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami lahko aktivirajo zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja. Več o zavarovanju si preberite na spletni strani PZS.

Številčnost članstva

leto/vrsta članarine A+ A B S+Š P+O skupaj
2003
1
233
62
128
422
2004
219
46
165
430
2005
219
44
162
425
2006
210
50
152
412
2007
 1
229
48
170
448
2008
 1
277
57
186
 521
2009
 5
299
 59
224
 587
2010
 11
285
 65
173
 534
2011
 13
275
 46
165
 499
2012
 3
 22
287
 34
227
 573
2013
 4
 30
269
 41
203
 547
2014
 8
 37
269
 42
 213
 569
2015
12
23
305
42
177
559
2016
39 321 40 142 542
2017 44 359 45 149 597
2018 59 335 48 119 561

Dohodnina

Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in objavljenega seznama upravičencev, lahko namenite za delo našega društva do 0,5 % dohodnine, ki vam bo odmerjena za prejšnje leto. Na svoji davčni napovedi vpišite davčno številko Planinskega društva Domžale (70096864) in podprite naše delo. Hvala!

Gorniški programček

V letu 2006 smo prvič izdali Gorniški programček 2006 s pregledom društvenih aktivnosti. Programček je izhajal vse do leta 2017 in sicer v 1200 izvodih. Brezplačno so ga po pošti prejeli vsi člani. Od leta 2018 naprej izhaja Zgibanka PDD.

Zgibanka PDD 2019

Zgibanka PDD 2018

Gorniški programček 2017

Gorniški programček 2016

Gorniški programček 2015

Gorniški programček 2014

Gorniški programček 2013

Gorniški programček 2012

Gorniški programček 2011

Gorniški programček 2010

Gorniški programček 2009

Gorniški programček 2008

Gorniški programček 2007

Gorniški programček 2006

Darilo članicam in članom

Vse članice in člani dobijo vsako leto brezplačno darilo, ki jim pomaga izboljšati gorniško znanje in počutje v gorah. V preteklih letih smo jim namenili:

2002   majico ob Mednarodnem letu gora (slikavizitka) in Planinski vestnik 12

2003   Gornikov svetovalec in Recept za zdravo življenje

2004   knjižico Z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja in Napotke obiskovalcem gorskega sveta

2005   Gozdna učna pot Šumberk

2006   Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo!

Knjižnica

V društveni knjižnici imamo večino strokovne literature, vodnikov in zemljevidov slovenskih gorskih skupin, ki si jih lahko brezplačno izposodite. Med revijami naročamo Planinski vestnik, Šport mladih in Šport. Za svetovanje in izposojo literature in zemljevidov se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Popis knjižničnega gradiva

Hranimo tudi zbirko stotih črnobelih diapozitivov o razvoju slovenskega planinstva, ki sta jo pripravila Jaka Čop in Borut Peršolja.

Izposoja osebne tehnične gorske opreme

V kolikor se šele začenjate ukvarjati z zahtevnejšim gorništvom oziroma s hojo in plezanjem po zelo zahtevnih poteh, kjer je priporočena uporaba samovarovalnega sestava (plezalni pas, čelada, zaviralna ploščica, vrv, dve vponki, zaščitne rokavice ob ustrezni osebni opremi) si lahko za posamezno turo sposodite društveno opremo. Izposojamo tudi lavinski žolni. Opozarjamo na znano dejstvo, da je opremo treba znati tudi pravilno uporabljati, kar lahko storite na vodenih turah. Za izposojo opreme se obrnite na načelnike posameznih odsekov v času uradnih ur.

Opremo (ob plačilu ustreznega nadomestila) izposoja tudi IGLU šport, d. o. o., Tržaška cesta 88, Ljubljana.

Gorniško znanje

Članom dajemo brezplačne informacije o izvajanju gorniške dejavnosti, svetujemo o primerni izberi cilja oziroma načrtovanju izletov, pohodov, tur, turnih smukov in plezalnih vzponov, posredujemo strokovne napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne opreme, pa tudi glede samoizobraževanja s pomočjo kakovostne strokovne literature.

Spodnja besedila so na voljo brez omejitev, v primeru nadaljnje uporabe prosimo za dosledno navedbo vira (naslov dokumenta, avtor, spletna stran):

Napotki za varnejšo hojo, plezanje in bivanje v gorah Kratka šola gorništva.

Osebni opomnilni seznam za kakovostno izvedbo izleta, pohoda, ture Preveri, kako se teorija uporablja v praksi.

Načrt izleta, pohoda, ture  (DOC) Dobra priprava pripomore k vrnitvi domov.

Osebna in tehnična oprema gornika Opis in seznam potrebščin.

Prijava gorske nesreče (DOC) V pomoč, ko se svet zlije v trenutek.

Zdravi v gore pomagajmo prvi.

Kaj počnemo? S prstom, besedilom in ilustracijami Zvonka Čoha kažemo na probleme v gorah.

Gorniška literatura Knjižne gore za mrzle in deževne dni.

Gorniška literatura za otroke in mladostnike Besede najmlajših gora, ki vabijo zvečer in po izletu.

Financiranje dejavnosti planinskega društva V pomoč društvom, ko se borijo za svoj kos pogače.

Predlogi in pripombe na pogodbo o dodelitvi statusa in o oskrbovanju ter opravljanju planinske koče Planinskim društvom, ki imajo planinske koče.

Strokovno delo

Leta 1998 je bil sprejet Zakon o športu, ki je uredil področje delovanja strokovnih delavcev v športu. V 26. členu zakona je določeno, da je »strokovni delavec v športu tisti, ki opravlja v športu vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo in mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«.

Planinska zveza Slovenije je vse svoje programe usposabljanj posredovala v potrditev Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Ta je programe usposabljanja potrdil, planinska društva pa lahko za te programe uveljavljajo pravico do nadomestila sredstev za osnovno in licenčno usposabljanje. Osnovno usposabljanje je namenjeno pridobitvi usposobljenosti, licenčno usposabljanje pa obsega dodatno in nadaljevalno usposabljanje. Dodatno je namenjeno obnavljanju obstoječih znanj in uvajanju novosti, nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju višje ravni usposobljenosti.

V Planinskem društvu Domžale deluje številčna ekipa strokovno usposobljenih športnih delavcev.

Število usposobljenih strokovnih delavcev v športu na področju gorništva.

naziv registrirani pripravniki tečajniki skupaj
vaditelj orientacije PZS 4 0 0 4
mentor planinske skupine 2 0 0 2
vodnik PZS A kategorije 20 2 0 22
vodnik PZS B kategorije 7 2 0 9
vodnik PZS C kategorije 1 1 0 2
vodnik PZS D kategorije 7 1 0 8
vodnik PZS G kategorije 1 0 0 1
inštruktor planinske vzgoje 1 0 0 1
alpinist 14 21 0 35
alpinistični inštruktor 4 0 0 4
mednarodni sodnik tekmovalnega lednega plezanja

 2

 1

 0

 3

športni plezalec 2 12 0 14
inštruktor športnega plezanja 6 0 0 6
varuh gorske narave 2 0 0 2
markacist 8 0 0 8
inštruktor za pota 2 0 0 2

Povezave

Gore in ljudje Spletna stran, ki jo ureja Franci Savenc, omogoča najcelovitejši pregled dogajanja v gorah in pod njimi.

Planinska zveza Slovenije Najstarejša gorniška organizacija v Sloveniji, ki s široko dejavnostjo omogoča dostopnost gora.

Planinski vestnik Revija za ljubitelje gora, glasilo Planinske zveze Slovenije in najstarejša slovenska revija.

Gorska reševalna zveza Slovenije Humanitarna organizacija, prekaljena v sreči pomaganja drugim.

Mednarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) Izmenjevalka izkušenj na mednarodni ravni in oblikovalka standardov varnosti v gorah.

Združenje gorskih vodnikov Slovenije Varnost in doživetja z roko v roki.

Cipra Slovenija Skrbnica Alpske konvencije na domačih tleh.

Društvo za gorsko kulturo Iz majhnega raste veliko.

Občina Domžale Podpornica ustvarjalne domače grude.

Defibrilator na Domžalskem domu!

objavljeno ob 26. Jun 2019 v Članstvo, Domžalski dom, Splošno | ni koment.

Defibrilator na Domžalskem domu!

Od ponedeljka, 24. junija 2019, je na Domžalskem domu na voljo prvi defibrilator na celotni Veliki planini! V planinskem društvu Domžale smo se kar dve leti trudili z zbiranjem sredstev za nakup defibrilatorja, ki smo ga namestili na zelo obiskano točko Velike planine, to je naš društven Domžalski dom na Mali planini. Ker tovrstnega aparata na planini sploh še ni bilo, je bila odločitev društva, da gre v akcijo nakupa, vsekakor pohvale vredna. V društvu smo zbirali potrebna sredstva na več načinov in tako omogočili tudi ostalim ljubiteljem gora, da so lahko prispevali po svojih močeh. Z donacijami smo zbrali 70 % sredstev, preostanek pa je društvo namenilo iz sredstev rednega poslovanja. Zato se najiskreneje zahvaljujemo: Vinku za idejo in neuničljivo skrinjico, Borutu, ki je sredstva zbiral na fotografski razstavi Razgledi, vsem donatorjem, ki so svoj prispevek pustili v skrinjici na Domžalskem domu, vsem donatorjem, ki so svoj prispevek pustili v skrinjici na Pohodu ob reki, in vsem ostalim, ki so s svojim delom in voljo omogočili nakup defibrilatorja na Domžalskem domu! Defibrilator se nahaja v prostoru takoj za vhodnimi vrati in je zelo enostavno dostopen in enostaven za uporabo. Poleg aparata so slikovna navodila za zagon, nato pa naprava uporabnika glasovno vodi v slovenščini. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je nameščen v vetrolovu, v enostavno dostopnih notranjih prostorih, dostop pa je možen ob vsakem času, saj je Domžalski dom stalno oskrbovan in vedno naseljen....

read more

Občni zbor PDD 2019

objavljeno ob 18. Feb 2019 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Občni zbor PDD 2019

V petek, 15. februarja 2019 smo uspešno izvedli Občni zbor za leto 2019. Udeležba je bila številčna, kar šestdeset članov se nas je nabralo, delovno predsedstvo pa je vodil Milan Jazbec. Letos so bila poročila odsekov dobro pripravljena in zanimiva, plani pa so smelo zastavljeni, kar nas vse izredno veseli! Občni zbor je tudi sprejel vse sklepe, ki so bili predlagani. Zapisnik sledi. Upoštevali smo dnevni red z vabila: Pozdrav Izvolitev organov občnega zbora Pozdrav gostov Poročila in plan odsekov ter upravnega odbora Finančno poročilo Poročilo nadzornega odbora Razprava na poročila Razno Slike v...

read more

Vabilo: Občni zbor 2019

objavljeno ob 7. Feb 2019 v Članstvo | ni koment.

Vabilo: Občni zbor 2019

Vabimo vas na 63. občni zbor Planinskega društva Domžale, ki bo v petek, 15. februarja 2019, ob 18. uri, v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah.       Dnevni red: Pozdrav Izvolitev organov občnega zbora Pozdrav gostov Poročila in plan odsekov ter upravnega odbora Finančno poročilo Poročilo nadzornega odbora Razprava na poročila Razno Vabljeni k številčni udeležbi! Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2019, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi. Upravni odbor Planinsko društvo Domžale    ...

read more

PDD na sejmu Alpe Adria

objavljeno ob 4. Feb 2019 v Članstvo, Splošno | ni koment.

PDD na sejmu Alpe Adria

TIC Domžale nas je letos prijazno povabil, da predstavljamo vsebine na letošnjem ljubljanskem sejmu Alpe Adria. Skupna nota razstavljalcev je bila tokrat pohodništvo, kar je bilo kot nalašč za predstavitev osvežene obhodnice Domžalske poti spominov. Pot smo predstavili z informativno karto, kjer so navedene osnovne informacije, kontrolne točke, na drugi strani pa je na zemljevidu izrisana karta poti. Seveda smo poleg tega predstavljali še naše društvo, predvsem z zgibanko za leto 2019.  ...

read more

Zimske počitnice

objavljeno ob 4. Feb 2019 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Zimske počitnice

V brošuri TIC Domžale za letošnje zimske počitnice sodeluje tudi Planinsko društvo Domžale. Možne aktivnosti so naslednje: Ledno plezanje na garaži v Domžalah – plezanje Domžalska pot spominov – pohodništvo Sankanje na Veliki planini in čaj v Domžalskem domu – sankanje, pohodništvo Več v prispevku na visitdomzale.si. Brošura!...

read more

Članarina PD Domžale 2019

objavljeno ob 17. Dec 2018 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Članarina PD Domžale 2019

Članarino lahko poravnate v društveni pisarni (Kopališka 4, Domžale) v času obratovanja pisarne v delovnih dneh: ob torkih med 19:30 in 20:00, ob sredah med 19:30 in 20:30, ali prek spletnega obrazca Planinske zveze Slovenije, oziroma na občnem zboru in društvenih akcijah. Članarina na terenu: Jernej Grad, predhodno pokliči na tel. 031 264 740. Člani planinskih društev, alpinistični, športnoplezalnih in ostalih klubov, združenih v Planinsko zvezo Slovenije, sestavljamo aktivno skupnost obiskovalcev in ljubiteljev gora, narave nasploh in z njima povezanih aktivnosti. Planinstvo kot način pomeni, da se obnašamo do (gorske) narave in vseh njenih obiskovalcev odgovorno, ne glede na zvrst udejstvovanja kot je planinstvo, gorništvo, alpinizem, turno kolesarstvo in športno plezanje. Bistveni novosti članarine PZS za novo triletno obdobje sta zavarovanje za stroške reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za vse kategorije članstva PZS. Zavarovalno jamstvo je omejeno izključno na izvajanje planinske dejavnosti, torej od izhodišča ture do sestopne točke ne glede na to, ali gredo s planinskim društvom, sami ali s prijatelji. V letu 2019 se članarina poveča za en evro in sicer za namen pomoči pri gradnji nove koče na Korošici. Člani PD Domžale lahko v letu 2019 izbiramo med naslednjimi vrstami članarine: A: polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti; 56 € B: polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti; 26 € B1: polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti; 19,50 € S+Š: dijaki in študentje s statusom, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti; 17 € S+Š/d: dijaki in študentje s statusom, do vključno 26. leta starosti, družinska; 9 € P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti; 7 € P+O/d: predšolski ali osnovnošolski otrok, družinska; 0 € IN članarina: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 8 € Družinska članarina: če sta starša člana Planinskega društva Domžale, imajo predšolski in osnovnošolski otroci brezplačno članarino, srednješolci in študentje pa 50 % popust (9 €). Za družinske člane se štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status. Novi člani prejmejo novo člansko izkaznico po pošti. Cena nove izkaznice je 2 €. Planinski dnevniki Cici planinec ter Mladi planinec 1 in Mladi planinec 2 (predšolski in osnovnošolski otroci jih prejmejo namesto članskih izkaznic) so brezplačni. Vpisnine v društvo ni. Dodatne informacije (povezave na www.pzs.si): Splošno o planinski članarini Pogosta vprašanja in odgovori Vrste članstva, cenik ter seznam ugodnosti Člansko zavarovanje Prijava...

read more

Srečno, narave in hribov polno leto!

objavljeno ob 13. Dec 2018 v Članstvo | ni koment.

Srečno, narave in hribov polno leto!

Pozdravljeni! V Novem letu 2019 vam želimo veliko lepih doživetij v krogu družine, s prijatelji ali pa v naši družbi. V zgibanki za leto 2019 lahko pregledate načrtovane pohode in ostale aktivnosti Planinskega društva Domžale. Pridružite se nam, vedno smo vas veseli! Še obvestilo vsem, ki za novoletna darila svojim bližnjim podarite znamkice za članarino – dobiti jih bo možno v društvenih prostorih že to sredo, 19. decembra! Na voljo je tudi planinski PZS koledar in igra Spomin. Srečno v gorah! Helena Kermauner predsednica društva  ...

read more

Namenite del dohodnine PDD!

objavljeno ob 12. Dec 2018 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Namenite del dohodnine PDD!

Namenitev dela dohodnine traja do preklica. Če ste nam jo namenili že v preteklih letih, obrazca ni treba ponovno oddajati! Dohodnino lahko namenite: s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki, vpišete Planinsko društvo Domžale in  davčno številko 70096864, z obrazcem (prenesite datoteko), ki ga natisnete in izpolnite s svojimi podatki (OBVEZNO podpišite), nato pa ga odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad. Obrazec mora priti na FURS najkasneje do 31. decembra tekočega leta – upoštevajte čas dostave, če obrazec pošiljate po...

read more

Čakajoč na zimo

objavljeno ob 3. Dec 2018 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Čakajoč na zimo

Številno članstvo Planinskega društva Domžale je seveda glavni razlog za raznorazne aktivnosti, ki nam jih res nikoli ne zmanjka. Zato nismo prav nič v čakanju, časa pred zimo ne moremo in ne smemo zanemariti, veselja, dela in priložnosti je vedno dovolj. Konec oktobra smo se aktivni člani društva zbrali na Zelenici in z velikim veseljem in zagnanostjo v skoraj dvodnevni delavnici začrtali osnutke dela za naprej. Veliko smo naredili že s tem, da smo si sami dokazali, da se za prihodnost društva ni bati. Znamo in zmoremo. V športno plezalno šolo je letos vpisanih skoraj sto otrok ter deset odraslih. Kljub trudu več kapacitet ne moremo zagotoviti, čeprav je povpraševanja še vedno veliko. Tudi alpinistična šola se je dobro začela, tečajniki so opravili že nekaj obveznih tur, kjer jih slabo vreme ni oviralo, a vsaj snega ni bilo! Ekipa Top 4 naših mladincev se je v tekmovanju Mladina in gore dobro odrezala in se uvrstila na državno tekmovanje v začetku naslednjega leta, čestitamo! V okviru vodniškega odseka je bil izpeljan dobro obiskan pohod po Robu, visoko nad Ajdovščino. Burja je bila kolikor toliko usmiljena, Sinji vrh dva metra nad tisočakom, Otliško okno je pokazalo tudi manjšega dvojnika, izvir Hublja pa je bil dokaj poln vode in zato radoživ. Celodnevno doživetje! V Domžalskem domu smo za letos zaključili z večjimi prenovami, obnovljen strop in električna napeljava sta bila kar dober časovni zalogaj za pridne roke. Prostovoljci morajo za taka dela vzeti dopust. Sedemdesetletnico delovanja društva smo obeležili s svečanostjo v Kulturnem domu Franca Bernika. Sedemdeset let prostovoljstva prinese veliko zgodb, vez med nami in gorami pa postaja vedno bolj trdna. Za naprej pa nikar ne pozabimo na pravi spektakel prvega decembra v Domžalah! Na steni garažne hiše se bo odvijal Evropski pokal v lednem pezanju, tekma pa bo hkrati tudi sklepna tekma slovensko-hrvaško-srbskega pokala v lednem plezanju. Plezalskih vragolij in akrobatskih vložkov najboljših evropskih lednih plezalcev bo tako na pretek! Za vse ostale aktivnosti in točne datume pa nas spremljajte na spletnih straneh pdd.si! Srečno v gorah! Prispevek je bil objavljen v Slamniku, 30. novembra 2018 Fotografija: Člani PDD na Zelenici, foto: Špela...

read more

Svečanost ob 70 letnici društva

objavljeno ob 25. Nov 2018 v Članstvo, Splošno | ni koment.

Svečanost ob 70 letnici društva

Kulturni dom Franca Bernika Domžale 23. november 2018 ob 18.00 uri     Program svečanosti je s spremnimi besedili opremila in povezovala Draga Jeretina Anžin. Svečano prireditev smo pričeli s pesmijo Oj, Triglav, moj dom, ki so jo odpeli pevci Moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice. Pozdravni nagovor je imela Helena Kermauner, predsednica Planinskega društva Domžale. Prisotne sta z nagovorom pozdravila častna gosta; Roman Ponebšek, podpredsednik Planinske zveze Slovenije in Toni Dragar, župan Občine Domžale. Čestitke ob 70 letnici društva je župan Toni Dragar izkazal s predajo akvarela slikarke Marije Mojce Vilar. Sledila je podelitev Pohval planinske zveze Slovenije. Priznanja PZS je podelil Roman Ponebšek, podpredsednik Planinske zveze Slovenije. Pismene zahvale Planinske zveze Slovenije so prejeli: Tone Bakšič, Anka Cerar, Jožica Duh, Jure Pezdirc, Drago Kavka, Francka Maleš Podelitev bronastih častnih znakov PZS: Bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije so prejeli: Jani Abe, Angelina Bolta, Jaka Hrast, Aleš Ipavec, Rebeka Kamin, Janez Kosirnik, Tin Pelc, Maja Pirc, Polja Pretnar, Maja Šuštar S skladbo Venček ljudskih (Pastirica/Goreči ogenj/Stezice) smo spoznali citrarsko skupino Kulturnega društva Ihan, z imenom Banda citrarska. Sledila je podelitev srebrnih častnih znakov PZS: Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije so prejeli: Andrej Čelesnik, Jernej Južna, Vinko Maleš, Matej Ogorevc, Mateja Peršolja, Dušan Prašnikar, Luka Skočir, Miha Vidali, Klemen Vodlan. Podelitev zlatih častnih znakov PZS: Zlati častni znak Planinske zveze Slovenije so prejeli: Marija Petarka, Štefan Primožič, Janko Vodlan. Pohvalo Planinske zveze Slovenije je prejel Moški pevski zbor Kulturnega društva Janko Kersnik iz Lukovice Podelitev pismenih zahval Planiskega društva Domžale, je podelila Helena Kermauner, predsednica planinskega društva Domžale. Pismene zahvale Planinskega društva Domžale so prejeli: Jernej Grad, Aleš Janžekovič, Stane Kepic, Alma Novljan, Andrej Pečjak, Jasna Pečjak, Alojz Pirnat, Janez Medvešek, Blaž Češka, Zdravko Bodlaj, Planinsko društvo Kamnik, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Občina Domžale Posebna priznanja Planinskega društva Domžale: Za petnajstletno udeležbo ter za kar sedemkratno osvojitev naslova državnih prvakov Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja (SPOT), kategorija D, so prejeli: Luka Skočir, Dušan Prašnikar, Jernej Južna, Miha Vidali in Blaž Češka Podelitev priznanj ob nazivu častni vodnik PZS je podelil Luka Skočir, načelnik vodniškega odseka Planinskega društva Domžale. Priznanje ob prejemu naziva častni vodnik PZS v letu 2017 sta prejela Lili Jazbec in Milan Jazbec. Priznanje ob prejemu naziva častni vodnik PZS v letu 2018 sta prejela Aleš Peršolja in Borut Peršolja. Domžalska pot spominov (DPS) Alojz Pirnat, načelnik markacijskega odseka Planinskega društva Domžale se je zahvalil družinam, ki so 38 let hranile in vodile vpisne knjige in žige DPS za pohodnike. Zahvale planinskega društva Domžale za vodenje in hrambo vpisnih knjig Domžalske poti spominov so prejeli: Vida in Marko Rožič, Slavka in Ida Srenšček, Malči Kokalj, Ivi in Mirko Vidic, Andrej, Aleš, Romana Urankar, Ivan in Minka Baloh, Janez, Leopold in Pavlina Šinkovec, Franc Slapar, Anton Ručigaj Ob 70 letnici smo izdali tudi nove dnevnike žigov Domžalske planinske poti, ki jih je prejel prav vsak udeleženec svečanosti. Jubilejna listina PZS ob 70 letnici  Jurček Nowakk, predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Kamniško Bistriškega območja (MDO KBO) in Roman Ponebšek, podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS), sta v imenu PZS podelila Planinskemu društvu Domžale jubilejno listino ob 70 letnici društva. V imenu Planinskega društva je listino prevzela Helena Kermauner, predsednica društva. Po zključenem programu je sledilo druženje v avli kulturnega doma.   Več fotografij je v Galeriji PDD. Avtor vseh fotografij je Urban Urbanc. ___ Zunanje povezave / poročanje z dogodka domzalec.si / Slavnostna akademija ob 70-letnici Planinskega društva Domžale domzalske-novice.si / Mnoštvo obletnic Planinskega Društva Domžale Občina Lukovica / 70 let PD...

read more