Odseki

V društvu delujejo naslednji odseki:

V okviru alpinističnega odseka deluje tudi Enota za reševanje iz višin in ruševin.

Na ravni upravnega odbora deluje koordinator programa varstva gorske narave.