Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

Zbor članov, Upravni odbor, Nadzorni odbor

Helena Kermauner

predsednica, izvoljena na 62. občnem zboru

041 731 797
helena.kermauner@gmail.com

Zbor članov / Občni zbor 

je najvišji organ Planinskega društva Domžale. Redni občni zbor skliče upravni odbor predvidoma vsako leto tretji petek v februarju.

Upravni odbor

opravlja izvršilne, organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in upravlja društvo med dvema občnima zboroma. 

Nadzorni odbor

Spremlja delo upravnega odbora in njegovih organov ter opravlja nadzor nad celotnim finančno-materialnim poslovanjem društva. 

Vsi dosedanji predsedniki

Seznam

Sestava UO PDD v letu 2018:

 

Časovnica zborov članov

 

maj 25, 2023

2023

67. zbor članov
UO zapustita Andrej Stuchly in Jernej Južna.
Zbor izvoli za člana UO Tanjo Cerar in Matjaža Škulja.

Jasna Pečjak prevzame mesto načelnice Alpinističnega odseka marca 2023

maj 25, 2023
maj 26, 2022

2022

66. zbor članov – volilni

UPRAVNI ODBOR
Helena Kermauner, predsednica PDD, voljena članica
Dušan Prašnikar, podpredsednik, voljeni član
Matej Ogorevc, voljeni član
Jernej Južna, voljeni član
Andrej Čelesnik, voljeni član
Anka Cerar, voljeni član
Angelina Bolta, voljena članica
Urška Jerenec, voljena članica
Vinko Maleš, voljeni član
Andrej Stuchly, voljeni član
Jernej Grad, gospodar Domžalskega doma
Janez Cerar, gospodar Plezališča Rodica
Aleš Kermauner, načelnik markacijskega odseka
Luka Skočir, načelnik vodniškega odseka
Jasna Pečjak, načelnica alpinističnega odseka

NADZORNI ODBOR
Polonica Kosec, predsednica NO, voljena članica
Janko Vodlan, voljen član
Christian Premk, voljen član

OSTALI
Petra Slapar, računovodkinja
Aleš Janžekovič, vodja enote za reševanje iz višin in ruševin

Spremembe v članstvu
Alojz Pirnat je načelnik Markacijskega odseka do novembra 2022, ko prevzame vlogo načelništva Aleš Kermauner, voljen član

maj 26, 2022
maj 27, 2021

2021

65. zbor članov

decembra 2021 Matej Ogorevc odstopi z mesta načelnika AO

maj 27, 2021
februar 21, 2020

2020

64. zbor članov

UPRAVNI ODBOR
Helena Kermauner predsednica, voljena članica
Dušan Prašnikar voljeni član, podpredsednik
Matej Ogorevc podpredsednik, načelnik alpinističnega odseka
Jernej Južna voljeni član
Andrej Čelesnik voljeni član
Anka Cerar voljeni član
Aleš Kermauner voljeni član
Aleš Peršolja voljeni član
Urška Jerenec voljena članica
Jernej Grad načelnik gospodarskega odseka
Alojz Pirnat načelnik markacijskega odseka
Luka Skočir načelnik vodniškega odseka
Aleš Janžekovič načelnik ŠPO
Klara Mestek načelnica mladinskega odseka

NADZORNI ODBOR
Tone Bakšič predsednik
Janko Vodlan član
Christian Premk član

OSTALI
Petra Slapar računovodkinja
Aleš Janžekovič vodja enote za reševanje iz višin in ruševin
Miha Košir gospodar Plezališča na Rodici

31.8.2020 Aleš Janžekovič odstopi z mesta načelnika ŠPO
1.9.2020 športno plezalni odsek se priključi alpinističnemu odseku

februar 21, 2020
februar 15, 2019

2019

63. občni zbor

februar 15, 2019
april 20, 2018

2018

62. občni zbor

UPRAVNI ODBOR
Helena Kermauner voljeni član, predsednica
Jernej Južna voljeni član, podpredsednik
Andrej Čelesnik voljeni član
Anka Cerar voljeni član
Aleš Kermauner voljeni član
Aleš Peršolja voljeni član
Dušan Prašnikar voljeni član
Jernej Grad načelnik gospodarskega odseka
Alojz Pirnat načelnik markacijskega odseka
Luka Skočir načelnik vodniškega odseka
Matej Ogorevc načelnik alpinističnega odseka
Aleš Janžekovič načelnik ŠPO
Marcel Kogovšek načelnik mladinskega odseka

NADZORNI ODBOR
Tone Bakšič predsednik
Janko Vodlan član
Christian Premk član

OSTALI
Sonja Kokalj računovodkinja
Aleš Janžekovič vodja enote za reševanje iz višin in ruševin
Matej Ogorevc gospodar Plezališča na Rodici

april 20, 2018
februar 17, 2017

2017

61. občni zbor

Roberta Štuparja v upravnem odboru zamenja Borut Peršolja.
Boruta Peršoljo na mestu predsednika Nadzornega odbora zamenja Dominika Vindišar.

februar 17, 2017
februar 19, 2016

2016

60. občni zbor

UPRAVNI ODBOR
Janko Vodlan voljeni član, predsednik
Alma Novljan voljena članica, podpredsednica
Jernej Južna voljeni član, podpredsednik
Helena Kermauner voljena članica
Štefan Primožič voljeni član
Borut Peršolja voljeni član
Andrej Trojer voljeni član
Miha Vidali voljeni član
Andrej Čelesnik voljeni član
Matej Ogorevc voljeni član
Tin Pelc načelnik alpinističnega odseka
Alojz Pirnat načelnik markacijskega odseka
Luka Skočir načelnik vodniškega odseka
Marcel Kogovšek načelnica mladinskega odseka
Jernej Grad gospodar Domžalskega doma na Mali planini

februar 19, 2016
februar 20, 2015

2015

59. občni zbor

februar 20, 2015
februar 21, 2014

2014

58. občni zbor

UPRAVNI ODBOR
Janko Vodlan voljeni član, predsednik
Alma Novljan voljena članica, podpredsednica
Jernej Južna voljeni član, podpredsednik
Helena Kermauner voljena članica
Štefan Primožič voljeni član
Robert Štupar voljeni član
Andrej Trojer voljeni član
Miha Vidali voljeni član
Andrej Čelesnik voljeni član
Matej Ogorevc voljeni član
Tin Pelc načelnik alpinističnega odseka
Alojz Pirnat načelnik markacijskega odseka
Luka Skočir načelnik vodniškega odseka
Polja Pretnar načelnica mladinskega odseka
Jernej Grad gospodar Domžalskega doma na Mali planini

NADZORNI ODBOR
Borut Peršolja predsednik
Dominika Vindišar članica
Tone Bakšič član

OSTALI
Sonja Kokalj računovodkinja
Aleš Janžekovič vodja enote za reševanje iz višin in ruševin
Matej Ogorevc gospodar Plezališča na Rodici

februar 21, 2014
februar 15, 2013

2013

57. občni zbor

februar 15, 2013
februar 17, 2012

2012

56. občni zbor

februar 17, 2012
februar 18, 2011

2011

55. občni zbor

Jerneja Južno na mestu podpredsednika s pooblastilom predsednika zamenja Janko Vodlan kot predsednik

februar 18, 2011
februar 19, 2010

2010

54. občni zbor

UPRAVNI ODBOR
Klemen Miklič predsednik, voljeni član
Jani Abe načelnik športno plezalnega odseka
Luka Skočir načelnik mladinskega odseka
Jernej Grad gospodar Domžalskega doma na Mali planini
Jernej Južna podpredsednik, voljeni član
Alma Novljan podpredsednica, voljena članica
Andrej Pečjak voljeni član
Jasna Pečjak načelnica alpinističnega odseka
Alojz Pirnat ml. načelnik markacijskega odseka
Štefan Primožič voljeni član
Janko Vodlan voljeni član
Robert Štupar voljeni član
Maja Šuštar voljena članica
Miha Vidali voljeni član

NADZORNI ODBOR
Borut Peršolja predsednik
Milan Jazbec član
Vanja Jereb članica

ČASTNO SODIŠČE
Tatjana Kotnik predsednica
Aleš Peršolja član
Jurij Žurej član

OSTALI
Sonja Kokalj računovodja
Aleš Janžekovič vodja enote za reševanje z višin in iz ruševin
Matej Ogorevc gospodar plezališča na Rodici

3.7.2010 Klemna Mikliča na mestu predsednika zamenja Jernej Južna, podpredsednik s pooblastilom predsednika

februar 19, 2010
februar 15, 2006

2006

50. občni zbor

UPRAVNI ODBOR
Borut Peršolja predsednik voljeni član
Klemen Miklič podpredsednik voljeni član
Andrej Pečjak voljeni član
Alma Novljan voljena članica
Silvo Karo voljeni član
Janko Vodlan voljeni član
Blaž Češka voljeni član
Dominika Vindišar voljena članica
Aleš Janžekovič načelnik alpinističnega odseka
Alojz Pirnat ml. načelnik markacijskega odseka
Martin Štepic načelnik mladinskega odseka
Jani Abe načelnik športno plezalnega odseka
Aleš Peršolja načelnik vodniškega odseka
Jernej Grad gospodar Domžalskega doma

NADZORNI ODBOR
Vanja Jereb predsednica
Roman Praznik član
Peter Primožič član

ČASTNO RAZSODIŠČE
Jurij Žurej predsednik
Leon Štiftar član
Tatjana Kotnik članica

ČASTNI PREDSEDNIK
Peter Primožič
je na podlagi 56. člena Pravil Planinskega društva Domžale in z odločitvijo 50. občnega zbora leta 2006 postal prvi častni predsednik Planinskega društva Domžale. Bil je trinajst let predsednik upravnega odbora (1989–2002) in s »svojim društvenim delom, gorniško predanost in skromnostjo« izjemno zaznamoval zadnje obdobje društvenega delovanja.

februar 15, 2006