OBVEŠČANJE ČLANSTVA

pdd.si, aodomzale.si, facebook, email, zloženka

Planinsko društvo Domžale objavlja različne prispevke v različnih medijih, z različnimi nameni in z različno naravnano dosegljivostjo.

Veliko naših vabil in obvestil povzame spletni portal domzalec.si.

Na omrežju facebook smo prisotni kot Planinsko društvo Domžale in kot MO PD Domžale.

Alpinistični odsek ima svojo spletno stran aodomzale.si.

 

Obveščanje po e-pošti

Člane in zainteresirano javnost obveščamo tudi prek elektronske pošte. Če bi jo radi prejemali tudi sami, nam prosim pišite na pd.domzale@gmail.com. V letu 2020 smo imeli rekordno število članov! Z va…

Gorniški programček

Gorniški programček V letu 2006 smo prvič izdali Gorniški programček 2006 s pregledom društvenih aktivnosti. Programček je izhajal vse do leta 2017 in sicer v 1200 izvodih. Brezplačno so ga po pošti p…

Zgibanka PDD

Od leta 2018 naprej izdajamo osnovne informacije in aktivnosti društva v obliki zgibanke. Zgibanka PDD 2021 Zgibanka PDD 2020 Zgibanka PDD 2019 Zgibanka PDD 2018

Glasilo Gore

Glasilo Gore je informativno glasilo članic in članov Planinskega društva Domžale. Začelo se je ob Mednarodnem letu gora, ko je izšla predpredprva številka društvenega informativnega glasila Gore. Od …

Slamnik

Planinsko društvo Domžale objavlja prispevke v domžalskem občinskem glasilu Slamnik. Namenjeni so predvsem obveščanju širše javnosti. Občinsko glasilo je možno dobiti na: Arhiv glasila Slamnik. Prve o…

Seznanjevalnik

Planinsko društvo Domžale je začelo objavljati Seznanjevalnik konec leta 2018. Prvenstveno je namenjen aktivnim članom Planinskega društva Domžale, ki bi bili radi bolj obveščeni o tem, kaj se v društ…