Skoči na vsebino

ŠPORTNOPLEZALNA VADBA

Šport, ki ti napolni dušo.

Martina čufar

Urška Jerenec

koordinatorka športnoplezalne vadbe
030 747 997 (po 16. uri)

spo.domzale@gmail.com

Alpinistični odsek izvaja organizirano športnoplezalno vadbo za otroke, mladino in odrasle, ki jih zanima športno plezanje, v redno in sistematično vadbo, vodene plezalne izlete v plezalne centre in plezališča pri nas in v tujini. Vse vodene aktivnosti se izvajajo pod strokovnim vodstvom trenerjev.

Vadba se odvija v več starostnih skupinah. V posamezni skupini lahko vadi največ 8 oseb. Mesta v skupini se polnijo po principu “kdor prej pride, prej melje”. V primeru, da vadbo v skupini obiskuje manj oseb od še sprejemljivega minimalnega števila, se lahko vadeče prerazporedi v drug termin.

Dejavnosti se odvijajo na umetni steni v plezališču na Rodici, na umetni steni na garažni hiši Domžale in v plezališču Šumberk (Knezove skale).

VPIS JE ZAKLJUČEN. Z VADBO PRIČNEMO 1. 9. 2022

Skupine so zasedene.

Vpis k vadbi poteka načeloma v mesecu avgustu, v primeru prostih mest, pa se nam lahko pridružite tudi kasneje. Za možnost vpisa pošljite mail na spo.domzale@gmail.com. oz. vodjo športnoplezalne vadbe. Rezervacije niso mogoče. Otroka lahko v primeru odsotnosti staršev prijavijo drugi družinski člani in bližnji, vendar morajo starši predhodno izpolniti prijavnico.

Cenik vadnine

1 h/teden

1,5 h/teden

2 h/teden

3 h/teden
(2 x 1,5 h)

Odrasli
(2 h/teden)

30 €

35 €

40 €

52 €

40 €

Popusti: – 10 % za drugega otroka in – 20 % za tretjega otroka iz iste družine.

SKUPINE
Začetniki: vadba je družabna in primerna za otroke začetnike, ki do sedaj še niso plezali. V skupini je do 8 otrok. Plezanje na nizki (balvanski) steni razvija otrokovo plezalno tehniko in izboljšuje moč, koordinacijo ter vzdržljivosti. Na treningi se pogosto končajo z razteznimi vajami, primernimi za otrokovo starost. Na visoki steni se otroci naučijo vse potrebne vrvne tehnike za varno plezanje z varovanjem od zgoraj pod vodstvom inštruktorja. Cilj vadbe na visoki steni je, da otroci postopno zgubijo strah pred višino.

Nadaljevalna skupina: V nadaljevalno skupino so vključeni otroci, ki plezajo že vsaj eno leto. Treningi so malo bolj intenzivni, večji je poudarek na plezalni tehniki. Postavljeni balvani so zahtevnejši ter usmerjeni k doseganjem zadanih ciljev o napredku otroka v tekočem šolskem letu. Treningi potekajo na balvanski in visoki steni.

Tekmovalna skupina: Je namenjena otrokom in mladostnikom, ki od treninga želijo »nekaj več«. Treningi so intenzivni, trener ima za otroke zastavljen plan in cilje za tekoče šolsko leto. Otroci iz te skupine se udeležujejo tekmovanj in trenirajo vsaj 2x na teden.

SPLOŠNI POGOJI
Cenik vadbe in višina članarine sta objavljena na spletni strani društva (www.pdd.si). Vadbo obračunamo enkrat mesečno, ne glede na število obiskov. Ob vpisu poravnate vadnino za prvi mesec in društveno članarino, če le-ta še ni poravnana.
Račun prejmete za pretekli mesec na elektronski naslov, poravnate ga z nakazilom na transakcijski račun društva.
Plačilo ni mogoče:
– za več mesecev skupaj
– za naprej (dobropisi ipd).

Znižana vadnina zaradi odsotnosti z vadbe se obračuna ob plačilu za naslednji mesec, a le v primeru, da je bila vadnina za nazaj v celoti poravnana.
Vnaprej napovedane daljše odsotnosti (vsaj 2 tedna): odsotnost je potrebno sporočiti na spo.domzale@gmail.com.           
Daljša odsotnost lahko traja maksimalno en mesec, nato pa se mesto ponudi drugemu otroku.
V primeru poškodbe ali bolezni – potrebno poslati zdravniško potrdilo na spo.domzale@gmail.com.

Zamujanje na trening ni dovoljeno. Zaradi ponavljajočega zamujanja se lahko društvo odloči za izpis otroka.

Odsotnost s treninga lahko otroci (po predhodnem dogovoru s koordinatorko za otroške in mladinske programe) nadomestijo na katerem od starostno primernih terminov, ki so razpisani v tekoči sezoni. Za nadomeščanje se je potrebno dogovoriti vsaj 1 dan prej. Odsotnost je potrebno predhodno sporočiti koordinatorju športnoplezalne vadbe.

V primeru prenehanja obiskovanja treningov je potrebno otroka izpisati pred pričetkom novega meseca, kar storite s sporočilom na naslov spo.domzale@gmail.com. Ob izpisu je potrebno poravnati vadnino do dne, ko je bil otrok izpisan. Izpis za nazaj ni možen.

V primeru naknadnega vpisa otroka v skupino vam izdamo račun za sorazmerno nižji znesek.

V primeru, da vadnina ni plačana 14 dni po opominu, je otrok avtomatsko izpisan iz skupine. Njegovo mesto v skupini se prepusti naslednjemu otroku iz čakalne vrste.

Planinsko društvo Domžale mora z vpisom otroka soglašati in ima pravico do zavrnitve vpisa.
O morebitnih zdravstvenih diagnozah (tudi vedenjskih) mora biti društvo obveščeno pred vpisom. Odobritev takšnega vpisa je domeni društva in z odobritvijo trenerjev.

Pogoj za obiskovanje vadbe je oddan vpisni list, urejena članarina PZS pri Planinskem društvu Domžale ter redno poravnana vadnina. Članarina PZS je vezana na koledarsko leto ter je obvezna zaradi zagotavljanja nezgodnega zavarovanja vadečih. V primeru koriščenja družinske članarine jo je potrebno plačati do konca januarja. V februarju je članarina vključena na položnico ob vadnini. Več informacij najdete na: https://clanarina.pzs.si/

Športno plezalna vadba poteka na Plezalni steni Rodica, ki se nahaja v prizidku Osnovne šole Rodica, Kettejeva ulica 13, Domžale. V času šolskih počitnic in praznikov treningov ni. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov vadbe, spremembe cene vadnine iz objektivnih razlogov, razvrstitve v skupino, spremembe vaditeljev in izpisa otroka v primeru neupoštevanja pravil.

Fotografije, posnetki in imena ter priimki oseb, ki se bodo udeleževali treningov, tekmovanj ali plezalnih taborov, ki jih organizira društvo, so lahko objavljeni na spletnih straneh organizatorjev ali Planinskega društva Domžale. Posnetke ali fotografije nastopov na tekmovanjih in taborih ter dosežene rezultate na tekmovanjih društvo objavlja na svoji spletni strani z namenom informiranja javnosti in članov o dejavnosti društva. Zgornji podatki so lahko z namenom promocije in obveščanja lahko objavljeni tudi v drugih glasilih in spletnih straneh, ki niso v lasti PDD.

Osebne podatke iz vpisnega lista bomo uporabljali za potrebe organizacije in izvedbe vadbe, vodenje prisotnosti, obračunavanje vadnine in obveščanje staršev o aktivnostih, povezanih z izvajanjem vadbe.

TEKMOVANJA
Trenerji presodijo otrokove sposobnosti in mu odobrijo morebitno sodelovanje na tekmah. V primeru, da se otrok prijavi na tekmo in je potem odsoten, bo v prihodnjem mesecu poleg treningov zaračunana še prijavnina na tekmo. Vse prijave so mogoče le pisno na spo.domzale@gmail.com

To je šport, ki ti napolni dušo. Je idealen za uresničevanje starega gesla: zdrav duh v zdravem telesu. Delajo mišice celega telesa, najpomembnejša pa je glava: da znaš sproščeno in učinkovito reševati probleme, ki ti jih zastavlja plezalna smer. In občutek, ko premagaš samega sebe, ko preplezaš smer, ki se ti je v določenem trenutku zdela nemogoča, to je tisto, ki ti da največ za življenje. Športno plezanje je odličen pripomoček za razvijanje samozavesti, pozitivne samopodobe, strpnosti … Je šport, ki nima starostne omejitve, saj so smeri v plezališčih vseh težavnostnih stopenj in vsak lahko najde sebi ravno pravšnji izziv.
Martina Čufar

Zadnji prispevki o Športnoplezalni vadbi

Športno plezanje OŠ – področno tekmovanje ZAHOD

V Tržiču je potekalo tekmovanje v športnem plezanju OŠ.  Naš član Aljaž Abe se je udeležil tekmovanj…

KONČNO POROČILO O PROJEKTU VARNEGA PLEZANJA ZA MLADE

Po dveh letih se je končal projekt “Staying safe in the world of youth climbing”, ki je bil sofinanc…

Otroci in mladina po dolgem času spet plezali v skali 😍!

Planinsko društvo Domžale je v preteklosti izvajalo plezalne izlete, njihovo izvajanje pa je za neka…

Prosta mesta športnoplezalne vadbe za otroke

Športnoplezalna vadba za otroke ima nekaj prostih mest, ki jih redno objavljamo tudi na naši spletni…

Rekordno število članov PD Domžale v letu 2022!

Naj najprej začnemo prispevek z zahvalo vsem 822 članom našega planinskega društva v letu 2022. V pr…

Zahodna liga: Šenčur (težavnost)

Za nami je še ena tekma Zahodne lige. Naši osnovnošolci in srednješolci so se udeležili tekme v teža…

Prosto mesto pri športnoplezalni vadbi za otroke, 9-12 let

Sprostilo se je eno mesto v skupini 9 – 12 let. Treningi so ob sredah ob 15.00. Kdor prej pride, pre…

𝓟𝓻𝓸𝓼𝓽𝓸 𝓶𝓮𝓼𝓽𝓸 𝓹𝓻𝓲 š𝓹𝓸𝓻𝓽𝓷𝓸𝓹𝓵𝓮𝔃𝓪𝓵𝓷𝓲 𝓿𝓪𝓭𝓫𝓲 𝔃𝓪 𝓸𝓽𝓻𝓸𝓴𝓮

Sprostilo se je eno mesto v skupini 12 – 15 let. Treningi so ob sredah ob 15.00. Kdor prej pri…

Vse je enkrat prvič – tudi tekma 🧗‍♀️

Konec meseca septembra je potekala tekma v težavnosti v Vipavi.  Slabo vreme 💦 je odplaknilo nedeljs…

Več prispevkov …

Na vrh!