Markacijski odsek

smerna tabla na Kranjskem Raku

Vse poti so večno stare, vsak korak je večno nov. Kajetan Kovič

Markacijski odsek uresničuje, kar je v knjigi Pot napisal Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Markacisti so povezani v Komisijo za planinske poti Planinske zveze Slovenije.
Alojz Pirnat, tel.: 051 314 026
Sašo Egete, Jože Petarka, Milan Turudić, Franci Vesel, Marjan Križnar st., Srečo Križnar, Marjan Križnar ml.,Aleš Kermauner 
Člani markacijskega odseka se sestajajo občasno v društvenih prostorih.

Dejavnost

Odsek skrbi za označevanje in vzdrževanje dobrih 52 km planinskih poti. Delo obsega markiranje planinskih poti, postavitev usmerjevalnih tabel, kovinskih varovalnih in napredovalnih naprav ter dodatne opreme na planinskih poteh, odpravo bližnjic na posameznih delih planinskih poti in usposabljanje za samostojno delovanje markacistov.

Na podlagi sklepa 15. dopisne in 16. redne seje upravnega odbora Planinskega društva Domžale (26. 1. 2005) je za vsako pot zadolžen posamezen markacist, ki jo obhodi vsaj trikrat letno.

Upravni odbor Planinskega društva Domžale je na 4. seji (20. 11. 2002) na podlagi prošnje Planinskega društva Bajtar sprejel sklep o prenosu planinskih poti št. 50 (Spodnja postaja gondolske žičnice Velika planina–planina Dol) in št. 56 (Velika planina–planina Dol–planina Rzenik–Konj) v njihovo upravljanje. Obe poti smo jim predali leta 2003.

V letu 2009 smo uskladili časovnice za vse planinske poti, pripravljamo pa interaktivne vodničke posameznih poti (v vzponu, v spustu, zemljevid, fotografije). Na poti čez Pasjo peč bomo na Sušavah namestili klopi in mizo. Na poteh št. 51, 53 in 55 smo namestili smerne table z napisom Domžalski dom na Mali planini, na poti št. 51 pa nekaj dodatnih dopolnilnih tabel z zemljepisnimi imeni posameznih delov gonske poti. Prvi vikend v septembru smo sodelovali pri izvedbi Svetovnega prvenstva v gorskih tekih, ki bo potekal po naši poti št. 51 na veliko planino.

Programi

Progami vzdrževanja in obnove planinskih poti Markcijskega odseka planinskega društva Domžale po posameznih letih.

Program 2018

  • v pomladanskem času opraviti preglede vseh poti v oskrbi PDD
  • čiščenje najbolj kritičnih odsekov na DPS ter označevanje slabo označenih delov
  • nadaljevanje aktivnosti na DPS
  • ureditev trase v dolini Bele od slapa Orglice do bolnice, grobišča in nazaj do obstoječe poti
  • markiranje celotne poti preko Presedljaja na Korošico
  • čiščenje dela poti pod Prižnico
  • dokončanje vstopa na Jelševem konfinu po Otroški planinski poti
  • izvedba akcije v okviru MDO

Program 2010 – načrtovana vzdrževalna dela na planinskih poteh:

datum vsebina udeleženci kraj
april–junij pregled planinskih poti in zamenjava smernih tabel zadolženi markacist Domžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja
maj celovita obnova markacij Golice–Menina planina
junij porezovanje ruševja in obnova markacij štirje markacisti pot Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica
julij obnova markacij dva markacista Podkrajnik–Kisovec–priključek na pot 51 nad Pasjo pečjo
september-november pregled planinske poti zadolženi markacist Domžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja

 

Poti

 

 

Markiranje: Oklo – Sv. Trojica

objavljeno ob 24. Avg 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Markiranje: Oklo – Sv. Trojica

V dveh četrtkih druge polovice avgusta sva Helena in Aleš pomarkirala še odsek od Oklega do prelaza pod Murovico. Najprej po obstoječi poti do spomenika, nato po grebenu, mimo znamenja, spomenika bombniku in razvalin gradu. 2 človeka, 4 h + 3 h = 7 h.

read more

Markiranje Brdo – Oklo

objavljeno ob 13. Avg 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Markiranje Brdo – Oklo

V soboto, 11. avgusta 2018, sva Helena in Aleš nadaljevala obnavljanje markacij DPS. Tokrat sva pomarkirala odsek od prvega ovinka nad Brdom do Oklega. 2 človeka, 3 ure.  

read more

Ureditev vstopa poti

objavljeno ob 13. Avg 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Ureditev vstopa poti

V sredo, 8. avgusta 2018 opravljeno lepo delo na Jelševem konfinu. Ker smo pričeli zelo zgodaj – pred 6:00 na delovišču, je bilo kljub vročini veliko postorjenega. Na kratko: –          11 stopnic, 7 odvodnjavanj in ena zapora bližnjice V celem dnevu je bilo zelo malo slovenskih planincev, tujcev pa ogromno. Alojz Pirnat, Zdravko Bodlaj, Aleš Kermauner,...

read more

Markiranje Tabor – Brdo

objavljeno ob 20. Jul 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Markiranje Tabor – Brdo

V četrtek 19.7.2018 sva Helena in Aleš pomarkirala odsek od Tabora nad Ihanom do prvega ovinka ceste nad Brdom, kjer se bo pot odcepila desno navzgor s ceste. Ogledala sva si še celotno traso do Oklega, ki ne gre po cesti. Za naslednje markiranje. 2 človeka, 4 h.

read more

Čiščenje poti Šumberk

objavljeno ob 11. Maj 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Čiščenje poti Šumberk

Delno čiščenje poti po Šumberku, 10.5.2018, Lojze Pirnat,...

read more

Pregled poti: Stahovica – Domžalski dom

objavljeno ob 24. Apr 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Pregled poti iz Stahovice mimo Sv. Primoža, po lovski poti do Kisovca, naprej s Planine Kisovec do roba in naokoli mimo Želve, nazaj dol pa po običajni poti čez Pasjo peč. Ugotovitve: do Sv. Primoža skoraj ni več markacij, nato je bolje, čeprav bi bila potrebna obnova, zgornja tablica pod Primožem nima vijaka, drog nad Kisovcem še vedno dobro stoji, vse tablice, stopnice in ostale lesne zadeve so ok, ok so tudi lani narejene markacije po Planini, Pasja peč brez posebnosti, klini so še trdni :), nekaj podrtega drevja nekje na polovici poti med Primožem in Sušavami. 21.4.2018, Aleš Kermauner, 4h ALBUM...

read more

Tablici pri Domžalskem domu

objavljeno ob 24. Mar 2018 v Markacijski odsek | ni koment.

Med drevo in smerni tablici pri Domžalskem domu sva vstavila distančnik in očistila tablici smole. 23.2.2018, 1h, Lojze Pirnat, Aleš Kermauner

read more

Nove tablice 2017

objavljeno ob 15. Okt 2017 v Markacijski odsek | ni koment.

Postavitev novih tablic na različnih mestih Betonirali in postavili drog nad Podkrajnikom ter nanj pritrdili dve tablici. Na viharnik na pl. Kisovec pritrdili 3 tablici. Na gostilno Jurček, Krivčevo, pritrdili dve tablici, sneli eno staro. Lojze Pirnat, Jože Petarka, Aleš Kermauner, petek 13.10.2017, 13h – 16h ALBUM SLIK.

read more

Opozorilo: pazljivo in po navodilih po Kamniški Beli

objavljeno ob 28. Avg 2017 v Markacijski odsek, Planinske poti | 1 koment.

Opozorilo: pazljivo in po navodilih po Kamniški Beli

Planinsko društvo Domžale skrbi za planinske poti, ki vodijo proti Konju, Kocbekovemu domu na Korošici, Partizanski bolnici v Kamniški Beli ter do slapu Orglice (Orličje). Začetni del teh poti je isti in poteka po dolini Kamniške Bele, kjer trenutno potekajo intenzivna  gozdarska dela. Gibanje v dolini Kamniške Bele je omejeno! Skrbnik poti, PD Domžale, zato prosi vse obiskovalce, da spoštujejo opozorila ter se dosledno držijo opozoril in navodil gozdnih...

read more

Markiranje Velika planina 2017

objavljeno ob 10. Avg 2017 v Markacijski odsek | ni koment.

Poročilo o markiranju poti na Veliki planini 6. in 7. avgusta 2017   Markirala sva Aleš in Helena Kermauner, začela sva v soboto, 6.8.2017 okoli devetih in končala v nedeljo okoli 13h. V dveh dneh se je nabralo precej markacij, nekatere so boljše, druge slabše, večina odločitev je bila sicer dobrih, nekaj pa tudi slabih, priznava. Kompromisi so takšni in drugačni, pri markiranju jih je ogromno. Napake, ki so se tudi skoraj sigurno in na žalost pojavile, bova z veseljem odpravila. Markirala sva naslednje poti: od Jelševega konfina mimo Podkrajnika proti Jurčku do prvega ovinka, kjer smo nazadnje končali z markiranjem; od grape nad Senožetnikom čez planino Kisovec do Doma na Kisovcu; delček poseke na planini Kisovec pri prehodu čez ogrado; od Domžalskega doma proti Veliki planini do prvega kaktusa in nazaj proti planini Kisovec, mimo Želve do razpotja gonske poti pri tablicah; od razpotja pri tablicah do Male planine, do prvega kaktusa; od kaktusa na vzhodni strani Male planine do Gojške planine ter košček prečnice na Gojški; prehod prek kolovoza na poti od Jelševega konfina na Gojško planino. Začela sva na Jelševem konfinu in se spuščala proti Podkrajniku. Že na začetku je težava, ker takoj pri spustu na desni ni nikjer primernega prostora. Prvo drevo je šele čez par sto metrov. Prehod preko prve ceste ni viden od daleč, na desni manjka drevo, tablica je (pre)visoko na poti. Nove tablice? Na levi je zdaj narisana puščica navzgor, drevje je obrezano. Pri drugem prehodu ceste nad Senožentikom sva pomarkirala direktno pot navzdol. Črte in par markacij na kamnih, prostora ni veliko. Takoj nad hiško (Senožetnik) je zdaj zelo uhojen odcep v gozd, direktna pot se uporablja čedalje manj, tu bi bilo treba razmislit, kje bi bile table in kako speljati pot in razcep Gojška/Kisovec. Senožetnik nama je dal tudi staro smerno tablico, ki jo je našel na tleh in spravil. Nisva sigurna, kje je pravzaprav stala. Prehod preko lese in travnik bi bil lahko označen bolje, lesa več ali manj razpada (leso in stopnice je naredil Senožetnik). Edini primeren objekt bi bil števec elektrike, a tam markacije nisva narisala. Pri prehodu v gozd, pri kapelici pa je prostora dovolj in pot je pomarkirana do tistega zadnjega ovinka, kjer smo končali zadnjič. Par odcepov v gozdu sva zabasala s sušicami in pravilno pot usmerila z obnovljenimi in novimi markacijami. Pri poti navzgor sva začela v gozdu levo nad odcepom Gojška/Kisovec. Prehod poti čez cesto je označen, čeprav je drevo na levi povsem neprimerno. Tablica za Veliko planino, ki je bila na drevesu, je bila zelo na lahno pritrjena in je grozila, da kmalu odpade, zato sva jo odnesla. Pot naprej do planine Kisovec sva dobro pomarkirala, dreves je dovolj, prehodi prek kolovozov so zdaj ok, veliko je bilo obrezano. Na planini Kisovec so markacije le na lesi, pri prehodu, naslednja pa je šele na drevesu na levi pod zadnjo kočo, ko pot zavije levo proti cesti na Kisovec. Ni skal, ni dreves, edino lese, za kar pa bi najbrž morali dobiti dovoljenje lastnikov, ki pa jih tokrat ni bilo. Prehod na cesto na Kisovec je po stari poti, ki gre par deset metrov vzporedno s cesto, zdaj zaprt. Lesa ima celo ključavnico, zato so markacije na zadnjem drevesu ter potem na cesti v obe smeri. Meniva, da kar primerno, drugje...

read more