Markacijski odsek

smerna tabla na Kranjskem Raku

Vse poti so večno stare, vsak korak je večno nov. Kajetan Kovič

Markacijski odsek uresničuje, kar je v knjigi Pot napisal Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Markacisti so povezani v Komisijo za planinske poti Planinske zveze Slovenije.
Alojz Pirnat, tel.: 051 314 026
Sašo Egete, Jože Petarka, Srečo Križnar, Aleš Kermauner, Borut Peršolja, Luka Peršolja, Vinko Maleš
Člani markacijskega odseka se sestajajo občasno v društvenih prostorih.

Dejavnost

Odsek skrbi za označevanje in vzdrževanje dobrih 52 km planinskih poti. Delo obsega markiranje planinskih poti, postavitev usmerjevalnih tabel, kovinskih varovalnih in napredovalnih naprav ter dodatne opreme na planinskih poteh, odpravo bližnjic na posameznih delih planinskih poti in usposabljanje za samostojno delovanje markacistov.

Na podlagi sklepa 15. dopisne in 16. redne seje upravnega odbora Planinskega društva Domžale (26. 1. 2005) je za vsako pot zadolžen posamezen markacist, ki jo obhodi vsaj trikrat letno.

Upravni odbor Planinskega društva Domžale je na 4. seji (20. 11. 2002) na podlagi prošnje Planinskega društva Bajtar sprejel sklep o prenosu planinskih poti št. 50 (Spodnja postaja gondolske žičnice Velika planina–planina Dol) in št. 56 (Velika planina–planina Dol–planina Rzenik–Konj) v njihovo upravljanje. Obe poti smo jim predali leta 2003.

Programi

Progami vzdrževanja in obnove planinskih poti Markcijskega odseka planinskega društva Domžale po posameznih letih.

 
 • 25.1.2019 srečanje markacistov MDO PD KBO
 • April in do konca maja – pregledi vseh poti v skrbništvu PDD
 • Do konca aprila postaviti predstavitveni kozolec na Jelševem Konfinu na začetku otroške planinske poti na Malo planino
 • Junija označitev še neoznačenih odsekov DPS-ja
 • Dolina Bele v juliju – označitev lovske do slapa Orglice, Orglice – bolnica – proti poti po dolini bele v K.B. (P)
 • Sodelovanje na akciji MDO-ja (Košutna, Kompotela, Planina Koren)
 • Sodelovanje na akciji ob dnevu slovenskih markacistov prvi vikend v juliju
 • Kandidiranje na MDO za akcijo pod okriljem PDD – dolina Bele – Prižnica
 • Avgust – markiranje Sv. Primož – Pasje peči
 • Sodelovanje s TIC (promocija DPS, pomoč pri izvedbi turistične Ihanske poti), 
 • Otroška planinska pot (umestitev v PD – markacisti, gospodarski, MO, VO), 
 • DPS (podelitve ob zaključku prehojene poti, vodenje evidence, arhiva), priprava na izvedbo kolesarske variante DPS 
 • Obveščanje drugih odsekov o akcijah
 • Članek v Slamniku za obveščanje prehodnosti poti
 • Kadrovanje v izobraževanje markacistov

Program 2018

 • v pomladanskem času opraviti preglede vseh poti v oskrbi PDD
 • čiščenje najbolj kritičnih odsekov na DPS ter označevanje slabo označenih delov
 • nadaljevanje aktivnosti na DPS
 • ureditev trase v dolini Bele od slapa Orglice do bolnice, grobišča in nazaj do obstoječe poti
 • markiranje celotne poti preko Presedljaja na Korošico
 • čiščenje dela poti pod Prižnico
 • dokončanje vstopa na Jelševem konfinu po Otroški planinski poti
 • izvedba akcije v okviru MDO

Program 2010 – načrtovana vzdrževalna dela na planinskih poteh:

datum vsebina udeleženci kraj
april–junij pregled planinskih poti in zamenjava smernih tabel zadolženi markacist Domžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja
maj celovita obnova markacij Golice–Menina planina
junij porezovanje ruševja in obnova markacij štirje markacisti pot Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica
julij obnova markacij dva markacista Podkrajnik–Kisovec–priključek na pot 51 nad Pasjo pečjo
september-november pregled planinske poti zadolženi markacist Domžalska pot spominov, planinske poti na Veliko planino in Konja

V letu 2009 smo uskladili časovnice za vse planinske poti, pripravljamo pa interaktivne vodničke posameznih poti (v vzponu, v spustu, zemljevid, fotografije). Na poti čez Pasjo peč bomo na Sušavah namestili klopi in mizo. Na poteh št. 51, 53 in 55 smo namestili smerne table z napisom Domžalski dom na Mali planini, na poti št. 51 pa nekaj dodatnih dopolnilnih tabel z zemljepisnimi imeni posameznih delov gonske poti. Prvi vikend v septembru smo sodelovali pri izvedbi Svetovnega prvenstva v gorskih tekih, ki bo potekal po naši poti št. 51 na veliko planino.

 

Poti

 

 

Markiranje v Kolovcu

objavljeno ob 5. Nov 2019 v Markacijski odsek, Planinske poti | ni koment.

Markiranje v Kolovcu

Konec oktobra nam je jesen namenila prav enkratno vreme, ki smo ga hitro izkoristili za markiranje. Že dolgo je bil na vrsti odsek v Kolovcu, ki vodi od Lukove bolnice navzdol proti cesti. Od spravila lesa je vse razrito, naredilo se je kar nekaj novih kolovozov, sečnja pa vzpodbudi tudi hitro zaraščenost, ki se ji mogoče ogniti. Na poti so tudi lesene tablice, a po poročilih uporabnikov večkrat odpadejo. Trenutno so v dobrem stanju in na pravilnih mestih, niso pa v domeni markacistov PD Domžale. Pomarkirano je bilo tudi križišče v Kolovcu, kjer se zavije navzgor proti turistični kmetiji Čeh. Tako je zdaj orientacijsko najtežji del le označen. Markirala Aleš in Helena K., 2 človeka/3...

read more

Pregled Ihanske poti

objavljeno ob 5. Nov 2019 v Markacijski odsek | ni koment.

Pregled Ihanske poti

8. oktobra smo markacisti obiskali Ihansko pot, jo zarisali in pregledali kaj vse bi bilo potrebno za ureditev same poti. Gre za turistično pot, ki bi jo upravljalo PD Domžale v sodelovanju z Občino Domžale, službo za turizem. Pregled smo opravili idejni vodja poti, markacisti in predstavnik Občine Domžale. 2 človeka/7...

read more

Obnova žigov DPS

objavljeno ob 5. Nov 2019 v Markacijski odsek | ni koment.

Obnova žigov DPS

Podstavke za žige na Domžalski poti spominov je že načel zob časa. Čeprav nimajo več enake namembnosti, kot so jo imeli včasih, pa so podstavki še vedno v uporabi. Zato jih je potrebno obnoviti in barvno poenotiti. Za poenotenje je bila izbrana siva barva, ki pri največ spomenikih ne izstopa in ne bode v oči. Podstavke je potrebno očistiti, zbrusiti in dvakrat prebarvati, zato je delo za vsak podstavek precej zamudno in pobere kar precej časa, tako dela, kot tudi samih prihodov/odhodov. Konec oktobra smo tako obnovili dva podstavka, v Rudniku pri Radomljah in v Radomljah. 1 človek/12...

read more

Nove smerne tablice

objavljeno ob 5. Nov 2019 v Markacijski odsek, Planinske poti | ni koment.

Nove smerne tablice

Na Veliki planini smo markacisti PD Domžale namestili tri nove smerne tablice, ki kažejo v dolino, Krivčevo ali Stahovico. Nad Podkrajnikom, na planini Kisovec, pod vršno planoto Male planine. 1 človek / 3...

read more

Markiranje

objavljeno ob 20. Avg 2019 v Domžalska pot spominov, Markacijski odsek | ni koment.

Markiranje

18. avgusta je bil pomarkiran še zadnji del južnega dela DPS, ki je ostal od lanskega leta. Markiranje in čiščenje poti od Vile Satan do malo pod avtocesto. Pri avtocesti na ograjo nameščeni tudi leseni smerni tablici, predvsem za tiste, ki hodijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Zaradi terena rešitev še vedno ni popolna, najbrž bo potrebno postaviti smerno tablico na drog. Pot je v srednjem delu tudi precej zaraščena, čiščenje pa zaradi neprimernega orodja ni bilo dokončno. Na markiranju se je zgodila tudi manjša nesreča, a jo je skupila le barva. Ta je pristala na tleh, markacist pa jo je dobro odnesel, saj ni pristala direktno na njegovem nosu. Je bilo pa blizu. Težka je markacijska. 2 človeka / 3 ure ALBUM...

read more

Obvestilna tablica na lesi v Radomljah

objavljeno ob 20. Avg 2019 v Domžalska pot spominov, Markacijski odsek | ni koment.

Obvestilna tablica na lesi v Radomljah

Zaradi zahtevne dostopnosti do kontrolne točke DPS številka 17, je bila v Radomljah nameščena obvestilna tablica. Na levo stran vrat lese Ježe pri Ježu smo 19. avgusta 2019 namestili obvestilno tablico, ki nakazuje, da je prehod do KT možen skozi leso in naprej do...

read more

Tablica DPS v Dupeljnah

objavljeno ob 16. Avg 2019 v Domžalska pot spominov, Markacijski odsek | ni koment.

Tablica DPS v Dupeljnah

V Dupeljnah na poti DPS je markacijski odsek postavil novo smerno tablico. Tam, kjer se Rokovnjaška pot odcepi v dolino, se DPS nadaljuje naravnost, proti Kolovcu in bolnici. Usklajeno z Miro P., markacist PD Blagovica – njihov drog. Pritrdil Aleš K., 15. 8. 2019, 1/2h...

read more

Postavljanje info table

objavljeno ob 29. Maj 2019 v Markacijski odsek | 1 koment.

Postavljanje info table

Na začetku Otroške planinske poti – na Jelševem konfinu pod Veliko planino, smo postavili info tablo s premetanko. Postavljanja smo se lotili v treh večjih korakih, vsak korak je bil precej zahteven, vedno pa je bilo potrebno kar nekaj ljudi na delovišču. Menimo, da je objekt prav zgledno narejen, okolica pa urejena skladno z okoliško naravo. Največ zahval gre seveda Vinku, ki je izdelal celotno stojalo ter nadzoroval celotno postavitev. Seveda pa velika hvala tudi vsem ostalim, ki so tako ali drugače pomagali! Več slik pa v ALBUMu. Skupaj je bilo za postavitev porabljeno 75h/čl prostovoljnega dela, sodelovalo pa je 6 različnih...

read more

Zapora poti Stahovica – Velika planina

objavljeno ob 18. Maj 2019 v Markacijski odsek | ni koment.

Zapora poti Stahovica – Velika planina

Zaradi obnovitvenih del na odseku planinske (gonske) poti Stahovica – Velika planina bo pot zaprta od 20.5.2019 do 31.5.2019. Že dlje časa je na odsekih poti nad Kisovcem čez Peske pot za živino zelo težko prehodna. Tudi za pohodnike so določeni odseki zaradi erozije postali zahtevni. Zato sta se pašni skupnosti Velika in Mala planina skupaj z markacisti Planinskega društva Domžale odločili za strojni poseg na odseku ʺSedlo Kisovec, čez Peske do križišča za Veliko in Malo planinoʺ. Pot bo zaprta na treh lokacijah, s tablami za zaporo poti in dopolnilom spodaj, kje je možen obhod po cesti. Pot navzgor bo zaprta na Sedlu Kisovec in pri Štalah na Pl. Kisovec. Navzdol pa na križišču iz Velike in Male pl. proti Krivčevu, čez Kisovec ali proti Stahovici čez Pasje peči. Možen obhod navzgor je s Sedla Kisovec po cesti pod Štalami na Pl. Kisovec proti vzhodu in na prvem razcepu ceste strogo levo navzgor čez rampo do Male planine. Nekoliko daljša pot pa vodi od prvega razcepa naravnost do Jelševega konfina, levo po pešpoti do Gojške pl. in nato levo na Malo pl. Po tem posegu smo prepričani, da si bo narava hitro opomogla. Z erozijskimi zaščitami bodo izvajalci poskrbeli, da voda ne bo delala škode, kot jo je do sedaj. Vse planince, ki so v teh dveh tednih načrtovali turo preko navedenih odsekov,  naprošamo da si izberejo druge poti. Po zaključeni obnovi pa vsi vabljeni. Varen korak vam želijo Pašna skupnost Velika in Mala planina ter Markacijski odsek PD...

read more

Pregled poti od Jurčka

objavljeno ob 27. Mar 2019 v Markacijski odsek | ni koment.

Pregled poti od Jurčka

9.3.2019 smo markacisti pregledali planinsko pot od Jurčka do Domžalskega doma na Mali planini prek planine Kisovec. Table na gostilni pri Jurčku so zaenkrat dobro vidne, markacije so vse ok, na Podkrajniku se nahajajo nova odvodnjavanja, za katere ne vemo – se je potrebno pozanimati, kdo to dela. Nad Podkrajnikom proti Kisovcu še vedno niso odstranjena vsa drevesa, pri zadnji podrti smreki je narejen obvoz pod potjo. Del planinske poti je zamenjal novo narejeni kolovoz. Malo višje nad potjo je podrta manjša sušica, obvoz je narejen. Nad planino Kisovec je stanje obnovljene poti ok, stopnice in odvodnjavanja so cela, le drog za smerne tablice se je še bolj nagnil in ga bo potrebno ob priliki odstraniti ali poiskati rešitev za pritrditev. Pregledal: Aleš...

read more