Skoči na vsebino

Vabilo na 60. občni zbor

Vabimo vas na 60. občni zbor članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev. Zbor bo v petek, 19. februarja 2016, ob 18. uri, v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2016, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi. Vabimo k številčni in aktivni udeležbi. Janko Vodlan, predsednik   Predlog dnevnega reda:  Izvolitev organov občnega zbora.
  1. Poročilo o sklepčnosti.
  2. Potrditev sklepov 59. občnega zbora Planinskega društva Domžale (20. 2. 2015).
  3. Poročilo o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2015.
  4. Finančno poročilo za leto 2015.
  5. Poročili nadzornega odbora 2015.
  6. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2015.
  7. Predstavitev programa odsekov, upravnega odbora in finančnega načrta za leto 2016  in razprava.
  Način odločanja Glasovalno pravico na občnem zboru ima 559 članov in članic, ki so bili v letu 2015 člani Planinskega društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot 50 članic in članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot 30 članic in članov. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članic in članov. Upravni odbor PD Domžale

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja