DPS: KT 18, Homški hrib

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 18, Homški hrib, 340 m. Homški hrib je izrazit in izstopajoč osamelec, ki se dominanto dviguje nad vasjo Homec. Pod hribom je reguliran odjem iz Kamniške Bistrice, kjer so zapornice. Žig se nahaja za spomenikom NOB par metrov nad zapornicami na Kamniški Bistrici na vzhodni strani Homškega hriba, palica za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Radomelj pridemo s KT 17, Radomlje v 30min. Zemljevid. Višinski profil. GPS točke poti. Povezava na google maps. Čez mostiček mimo zapornic. Pri drevesu levo navzgor le par metrov. Takoj v desno po manj uhojeni poti. Po poti po robu hriba naprej. Spomenik čez 50 m. Žig na palici za spomenikom....

objavljeno ob: 6. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 17, Radomlje

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 17, Radomlje, 325 m. Radomlje so naselje v občini Domžale in se nahajajo približno 4 km severno od Domžal. Ležijo na levem bregu reke Kamniške Bistrice, skozi vas pa teče Mlinščica, umetni potok, ki se pri Volčjem Potoku napaja iz Kamniške Bistrice z reguliranim odjemom ob Homškem hribu. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku NOB v Križkarjevih smrekcah, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. POZOR: dostop do žiga je neroden, potrebno je iti skozi zaprto leso konjeniškega kluba! Do Radomelj pridemo s KT 16, Rudnik pri Radomljah v 1h 10min. Zemljevid. Višinski profil. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – ustanovitev radomeljske bojne skupine 1941. Žig se nahaja...

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 16, Rudnik pri Radomljah...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 16, Rudnik pri Radomljah, 362 m. Rudnik pri Radomljah je razpršeno naselje v občini Kamnik, ki se nahaja severno od Radomelj. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku NOB, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Rudnika pri Radomljah pridemo s KT 15, Lukova bolnica v 1h 20min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – spomenik v obliki vodnjaka, posvečen padlim iz Rudnika pri Radomljah in okolice. Postavljen 1960, obnovljen 1999. Spomenik NOB pod drevesi severno od križišča in žig ob njem. Stojalo za žig je na severni strani spomenika med njim in cesto....

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 2, Tabor nad Ihanom

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 2, Tabor nad Ihanom, 370 m. Cerkev Sv. Kunigunde na Taboru nad Ihanom je prvič omenjena leta 1519. Kontrolna točka se nahaja pri spomeniku pod domačijo pod cerkvijo, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Tabora pridemo s KT 1, Domžale v 1h 20min. Povezava na zemljevide. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Spomenik shodu ljudske fronte v letu 1937. Tabor nad Ihanom, domačija, pred katero se nahaja spomenik: Stojalo za žig je skrito za spomenikom: Spomenik od spredaj:...

objavljeno ob: 28. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 8, Limbarska gora

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 8, Limbarska gora, 773 m. Limbarska Gora je razloženo naselje pod razglednim vrhom Limbarska gora, na katerem stoji cerkev Sv. Valentina. Vrh Limbarske gore z obema kapelicama vzhodno in zahodno od cerkve je od leta 1999 razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Kontrolna točka se nahaja pred gostilno Urankar, žig je v vpisni skrinjici PD Blagovica na kozolčku pred gostilno Urankar na vrhu Limbarske gore, prosto dostopno. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Do Limbarske gore pridemo s KT 7, Moravče v 1h 30min. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Moravč. Povezava na zemljevide. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Spomenik NOB v Hrastniku, spominski kamen ob preosnovanju Šlandrove brigade na vrtu Trdinove domačije. Vzhodna...

objavljeno ob: 28. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 14, Trnovče

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 14, Trnovče, 546 m. Trnovče so naselje v Občini Lukovica. Kontrolna točka se nahaja pred domačijo pri Godinu, Trnovče 5. Žig je v vpisni skrinjici PD Blagovica na drogu ob cesti, prosto dostopno. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Blagovice ali iz Lukovice. Do Trnovč pridemo s KT 13, Češnjice v 1h 40min, s KT 15, Lukova bolnica v 1h 35min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spomenik NOB – grobišče na Brezovici, grobišče pri cerkvi v Podgori, spomenik padlemu namestniku Šlandrove brigade v Obršah Trnovče  ...

objavljeno ob: 12. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 13, Češnjice nad Blagovico...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 13, Češnjice nad Blagovico, 716 m. Češnjice nad Blagovico so naselje v Občini Lukovica. Na hribu se dviga cerkev Karmelske matere božje, zato se hrib imenuje tudi Karmelska gora. Kontrolna točka se nahaja na bivši šoli ob cesti pod cerkvijo. Žig je v vpisni skrinjici PD Blagovica, prosto dostopno. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Blagovice. Do Češnjic pridemo s KT 12, Špilk v 1h 20min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sled. Spomenik NOB – spominska plošča na objektu stare šole padlim v NOB iz vasi. Češnjice nad Blagovico – bivša šola na ovinku pod cerkvijo, ki je trenutno v prenovi. Od srede...

objavljeno ob: 10. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 12, Špilk

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 12, Špilk, 889 m. Vrh Špilka 957 m. Špilk je 957 m visok vrh, ki se nahaja severno nad Blagovico. Na vrhu Špilka je manjši bivak PD Blagovica. Kontrolna točka se nahaja na vzpetini na travniku kakih 10 min zahodno pod vrhom Špilka ob spomeniku NOB, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica na vrhu Špilka. Dostop do obhodnice je možen po markirani planinski poti iz Blagovice v 1h 30min. Do vasi Gabrje pod Špilkom je možen dostop z avtomobilom iz Blagovice. Do Špilka pridemo s KT 11, Trojane v 2h 20min, naprej na KT 13, Češnjice 1h 20min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sled. Spomenik...

objavljeno ob: 6. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 10, Doline

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 10, Doline, 714 m. Doline so kraj z zaselkom ene hišne številke pod Rebrijo. Tu se stikajo štiri doline, Blagoviška, Kolovraška, Izlaško – Zagorska in dolina proti Motniku. Kontrolna točka se nahaja na kozolcu pred domačijo v veliki škatli. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica, ki je v vpisni skrinjici. Žig je prosto dostopen. Do Dolin pridemo s KT 9, Golčaj v 2h. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sled. Spominska plošča med vojno ustreljenima Francu in Frančiški Baloh na domačiji, Doline 1, postavljen 22. julija 1969....

objavljeno ob: 4. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 9, Golčaj

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 9, Golčaj, 687 m. Golčaj je vrh nad Blagovico, malce pod njim je cerkev Sv. Neže. Kontrolna točka se nahaja prav na vrhu Golčaja, ob spomeniku NOB, na stojalu za žig, prosto dostopno. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica, ki je v vpisni skrinjici. Do Golčaja pridemo s KT 8, Limbarska gora v 1h, naprej do KT 10, Doline 2h. Dostop na obhodnico je možen po markirani planinski poti iz Blagovice v 40min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spomenik NOB na vrhu Golčaja: spomenik padlim borcem Radomeljske čete leta 1941.      ...

objavljeno ob: 3. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner