DPS: KT 17, Radomlje

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 17, Radomlje, 324 m. Radomlje so naselje v občini Domžale in se nahajajo približno 4 km severno od Domžal. Ležijo na levem bregu reke Kamniške Bistrice, skozi vas pa teče Mlinščica, umetni potok, ki se pri Volčjem Potoku napaja iz Kamniške Bistrice z reguliranim odjemom ob Homškem hribu. Žig se nahaja na stojalu za žig ob spomeniku NOB v Križkarjevih smrekcah, vpisa v knjigo ni. POZOR: dostop do žiga je neroden, potrebno je iti skozi zaprto leso konjeniškega kluba! Do Radomelj pridemo s KT 16, Rudnik pri Radomljah v 1h 10min. Zemljevid. Višinski profil. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – ustanovitev radomeljske bojne skupine 1941. Žig se nahaja na stojalu za...

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 16, Rudnik pri Radomljah...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 16, Rudnik pri Radomljah, 361 m. Rudnik pri Radomljah je razpršeno naselje v občini Kamnik, ki se nahaja severno od Radomelj. Žig se nahaja na stojalu za žig ob spomeniku NOB, vpisa v knjigo ni. Do Rudnika pri Radomljah pridemo s KT 15, Lukova bolnica v 1h 20min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – spomenik v obliki vodnjaka, posvečen padlim iz Rudnika pri Radomljah in okolice. Postavljen 1960, obnovljen 1999. Spomenik NOB pod drevesi severno od križišča in žig ob njem. Stojalo za žig je na severni strani spomenika med njim in cesto....

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 2, Tabor nad Ihanom

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 2, Tabor nad Ihanom, 361 m. Cerkev Sv. Kunigunde na Taboru nad Ihanom je prvič omenjena leta 1519. Žig se nahaja pri spomeniku pod domačijo pod cerkvijo. Do Tabora pridemo s KT 1, Domžale v 1h 20min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik shodu ljudske fronte v letu 1937. Tabor nad Ihanom, domačija, pred katero se nahaja spomenik: Stojalo za žig je skrito za spomenikom: Spomenik od spredaj:...

objavljeno ob: 28. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 8, Limbarska gora

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 8, Limbarska gora, 773 m. Limbarska Gora je razloženo naselje pod razglednim vrhom Limbarska gora, na katerem stoji cerkev Sv. Valentina. Vrh Limbarske gore z obema kapelicama vzhodno in zahodno od cerkve je od leta 1999 razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Žig se nahaja v vpisni skrinjici PD Blagovica na kozolčku pred gostilno Urankar na vrhu Limbarske gore. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Do Limbarske gore pridemo s KT 7, Moravče v 1h 30min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Moravč. Povezava na google maps. Spomenik NOB v Hrastniku, spominski kamen ob preosnovanju Šlandrove brigade na vrtu Trdinove domačije. Vzhodna kapelica na vrhu Limbarske gore in...

objavljeno ob: 28. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 14, Trnovče

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 14, Trnovče, 538 m. Trnovče so naselje v Občini Lukovica. Žig se nahaja v vpisni skrinjici PD Blagovica na drogu ob cesti pri domačiji pri Godinu, Trnovče 5. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Blagovice ali iz Lukovice. Do Trnovč pridemo s KT 13, Češnjice v 1h 40min, s KT 15, Lukova bolnica v 1h 35min. Povezava na google maps. Spomenik NOB – grobišče na Brezovici, grobišče pri cerkvi v Podgori, spomenik padlemu namestniku Šlandrove brigade v Obršah Trnovče  ...

objavljeno ob: 12. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 13, Češnjice nad Blagovico...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 13, Češnjice nad Blagovico, 713 m. Češnjice nad Blagovico so naselje v Občini Lukovica. Na hribu se dviga cerkev Karmelske matere božje, zato se hrib imenuje tudi Karmelska gora. Žig se nahaja v vpisni skrinjici PD Blagovica ob bivši šoli na kateri je tudi spomenik NOB, tik ob cesti. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica. Dostop do obhodnice je možen z avtomobilom iz Blagovice. Do Češnjic pridemo s KT 12, Špilk v 1h 20min. Povezava na google maps. Spomenik NOB – spominska plošča na objektu stare šole padlim v NOB iz vasi Češnjice nad...

objavljeno ob: 10. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 12, Špilk

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 12, Špilk, 880 m. Vrh Špilka 957 m. Špilk je 957 m visok vrh, ki se nahaja severno nad Blagovico. Na vrhu Špilka je manjši bivak PD Blagovica. Stojalo za žig se nahaja na vzpetini na travniku kakih 10 min pod vrhom Špilka ob spomeniku NOB. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica na vrhu Špilka. Dostop do obhodnice je možen po markirani planinski poti iz Blagovice v 1h 30min. Do vasi Gabrje pod Špilkom je možen dostop z avtomobilom iz Blagovice. Do Špilka pridemo s KT 11, Trojane v 2h 20min. Povezava na google maps. Spomenik NOB ob ustanovitvi VI. SNOUB Slavko Šlander. Kontrolna točka ob spomeniku NOB Stojalo za žig ob...

objavljeno ob: 6. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 10, Doline

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 10, Doline, 722 m. Doline so kraj z zaselkom ene hišne številke pod Rebrijo. Tu se stikajo štiri doline, Blagoviška, Kolovraška, Izlaško – Zagorska in dolina proti Motniku. Kontrolna točka se nahaja na kozolcu pred domačijo v veliki škatli. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica, ki je v vpisni skrinjici. Žig je prosto dostopen. Do Dolin pridemo s KT 9, Golčaj v 2h. Povezava na google maps. Spominska plošča med vojno ustreljenima Francu in Frančiški Baloh na domačiji, Doline 1, postavljen 22. julija 1969....

objavljeno ob: 4. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 9, Golčaj

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 9, Golčaj, 690 m. Golčaj je vrh nad Blagovico, malce pod njim je cerkev Sv. Neže. Kontrolna točka se nahaja prav na vrhu Golčaja, ob spomeniku NOB, na stojalu za žig. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Blagovica, ki je v vpisni skrinjici. Žig je prosto dostopen. Do Golčaja pridemo s KT 8, Limbarska gora v 1h. Dostop na obhodnico je možen po markirani planinski poti iz Blagovice v 40min. Povezava na google maps. Spomenik NOB na vrhu Golčaja: spomenik padlim borcem Radomeljske čete leta 1941.      ...

objavljeno ob: 3. Dec 2018 | avtor: Aleš Kermauner