DPS: KT 22, Trzin

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 22, Trzin, 299 m. Trzin je naselje v tretji najmanjši slovenski občini severovzhodno od Ljubljane. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku pri Osnovni šoli Trzin na palici za žig. Vpisne knjige ni, žig je prosto dostopen. Do KT 22, Trzin pridemo s KT 21, Spodnje Dobeno v 1h, do KT 1, Domžale pa v 1h. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS točke poti. Spomenik pri Osnovni šoli Trzin: spomenik padlim borcem NOB, kipar Marjan Keršič, odkrit 27. julija 1955, prestavljen s stene zadružnega doma leta 1985 ob izgradnji OŠ. Osnovna šola Trzin in spomenik pred njo. Na južni strani spomenika trije jambori. Palica za žig na...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 21, Spodnje Dobeno

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 21, Spodnje Dobeno, 395 m. Dobeno je razloženo naselje, ki se sestoji iz zaselkov Zgornjega, Srednjega in Spodnjega Dobena. Leži na položnih vzhodnih in jugovzhodnih pobočjih Rašice. Kontrolna točka se nahaja pri Gostilni Ručigaj, en žig se nahaja za točilnim pultom, drug pa na oknu na desni od vhoda v gostilno. Vpis ni možen, zunanji žig je prosto dostopen. Do Spodnjega Dobena pridemo s KT 20, Rašica v 1h, do KT 22, Trzin pa je 1h. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spomenik šestim padlim borcem, odkrit 1946 stoji ob cesti skozi Dobeno proti Rašici. Gostilna Ručigaj v Spodnjem Dobenu, vhod je zadaj, z dvorišča. Prednja stran gostilne Ručigaj. Žig...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 20, Rašica (Vrh Staneta Kosca)...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 20, Rašica (vrh Staneta Kosca), 640 m. Vrh Staneta Kosca, bolj znan pod imenom Rašica, se nahaja severno od Ljubljane, nad vasmi Rašica in Dobeno. Na vrhu zakraselega osamelca stoji 17 m visok razgledni stolp, s katerega je lep razgled po osrednji Sloveniji ter na Kamniško Savinjske Alpe. Le nekaj metrov pod vrhom se nahaja Planinski dom Rašiške čete na Rašici. Kontrolna točka se nahaja na vrhu Rašice, ob trigonometrični točki I. reda, za spominsko ploščo Stanetu Koscu, na stojalu za žig, prosto dostopen. Vpis je možen v vpisni knjigi v planinskem domu. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spominska plošča Stanetu Koscu na vrhu, spominska plošča ob ustanovitvi Kamniškega...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 19, Mengeška koča na Gobavici ali spomenik na Zalokah...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka 19, Mengeška koča na Gobavici ali spomenik na Zalokah, dvojna enakovredna točka. KT 19, Mengeška koča na Gobavici, 433 m. Gobavica je grič, ki se dviga nad Mengšem. Na njem stoji planinska koča planinskega društva Mengeš – Mengeška koča na Gobavici. Prosto dostopen žig se nahaja nasproti planinske koče na pomožnem objektu na polički pri vratih. Drug žig se nahaja v koči za točilnim pultom. Vpišemo se v vpisno knjigo, ki je v koči, dostopnost vpisne knjige je odvisna od odprtosti planinske koče. Do Mengeške koče pridemo s KT 18, Homški hrib v 1h 45min, do KT 20, Rašica pa v 2h. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Mengeška koča na Gobavici. Vhod...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 7, Moravče

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 7, Moravče, 378 m. Moravče so staro naselje, ki je bilo najprej kot fara omenjeno že med leti 1232 – 1246. Stara okrogla urbana zasnova Moravč se je ohranila do danes, medtem ko novi del razvija na vzhodni strani. Edino večje strnjeno naselje v občini Moravče. Kontrolna točka se nahaja v spominskem parku v središču Moravč za spomenikom, palica za žig. Vpis v knjigo ni možen, žig je prosto dostopen. Do Moravč pridemo s KT 6, Planinski dom na Uštah v 1h, do KT 8, Limbarska gora pa v 1h 30min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spomenik sestavljen iz dveh delov, iz kipa borca in kipa v obliki knjige. Kip...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 6, Planinski dom na Uštah...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 6, Planinski dom na Uštah, 658 m. Planinski dom je v lasti Planinskega društva Moravče in stoji na razgledni točki, s katere se odpira razgled čez celotno Moravško dolino, na Kamniške alpe, Karavanke in Julijske alpe. Kontrolna točka se nahaja v Planinskem domu na Uštah, en žig se nahaja za točilnim pultom, drug pa v vpisni skrinjici PD Moravče ob domu, ta je prosto dostopen. Vpišemo se v vpisno knjigo PD Moravče, ki je v vpisni skrinjici. Do Ušt pridemo s KT 5, Cicelj v 1h 20min, s KT 5, Križevska vas v 1h 50min, do KT 7, Moravče pa 1h. Dostop na obhodnico je možen z GEOSSa preko Pivklja v 2h....

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 5, Cicelj ali Križevska vas...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 5, Cicelj ali Križevska vas, dve enakovredni točki. KT 5, Cicelj, 816 m. Cicelj je z gozdom poraščen vrh, ki se nahaja med Moravčami in vasjo Senožeti. Z vrha, ki ima klop in vpisno skrinjico na žalost zaradi gozda ni razgleda. Žig se nahaja v vpisni skrinjici PD Moravče, vpišemo se v vpisno knjigo PD Moravče. Žig je prosto dostopen. Do KT 5, Cicelj pridemo s KT 4, Sv. Trojica v 2h, s KT 4, Okrepčevalnica za Zavrhu v 1h 50min, do KT 6, Planinski dom na Uštah v 1h 20min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. KT 5, Križevska vas, 567 m. Žig se nahaja pri grobišču NOB za Križevsko vasjo,...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 4, Sv. Trojica ali Okrepčevalnica na Zavrhu...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka 4, Sv. Trojica, Rožičeva domačija ali Okrepčevalnica na Zavrhu, dve enakovredni kontrolni točki. Sv. Trojica je najvišje ležeče naselje v občini Domžale. Prekrasni razgledi na Kamniške alpe, Moravško dolino in tudi na Julijske alpe. KT 4, Rožičeva domačija, 461 m. Žig se nahaja pred Rožičevo domačijo v leseni škatli in je prosto dostopen. Vpis v knjigo ni možen. Do KT4, Rožičeva domačija pridemo s KT 3, Oklo v 40min, naprej do KT 5, Cicelj v 2h, do KT 5, Križevska vas v 1h 30min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spominska plošča tiskarni 30 a, ki je delovala v letih 1943 in 1944, postavljena 2. avgusta 1959. Sv. Trojica 1, Rožičeva domačija...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 3, Oklo nad Ihanom

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 3, Oklo nad Ihanom, 459 m. Oklo nad Ihanom je manjši zaselek, kjer je tudi manjši spominski park NOB. Kontrolna točka se nahaja pred spomenikom, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Oklega pridemo s KT 2, Tabor nad Ihanom v 45min, naprej do KT 4, Sv. Trojica v 35min, do KT4, Okrepčevalnica za Zavrhu 50min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sled. Spomenik padlim borcem Kamniško-zasavskega odreda, odkrit 2. avgusta 1959. Spomenik je za nekdanjim gospodarskim poslopjem. Stojalo za žig pred spomenikom na vrhu stopnic. Stojalo za žig, Oklo nad...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 1, Domžale

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 1, Domžale, 299 m. Domžale so mesto in središče po številu prebivalcev sedme največje slovenske občine, občine Domžale. Ležijo južno od Kamniško-Savinjskih Alp in so upravno ter kulturno središče Vzhodne Gorenjske. Nekdaj so bile znane kot satelitsko mesto, danes pa so športno mesto. Kontrolna točka se nahaja na levi strani Kamniške Bistrice, takoj za mostičkom proti Šumberku, pred spomenikom, palica za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Od velikega parkirišča v Domžalah imamo 10min, naprej do KT 2, Tabor nad Ihanom je 1h 20min. Povezava na zemljevide. Trasa. Višinski profil. GPS sledi. Spominski kamen streljanju talcev, odkrit 3. septembra 1954. Za mostičkom je spominski kamen levo ob cesti. Palica za žig...

objavljeno ob: 11. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 18, Homški hrib

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 18, Homški hrib, 340 m. Homški hrib je izrazit in izstopajoč osamelec, ki se dominanto dviguje nad vasjo Homec. Pod hribom je reguliran odjem iz Kamniške Bistrice, kjer so zapornice. Žig se nahaja za spomenikom NOB par metrov nad zapornicami na Kamniški Bistrici na vzhodni strani Homškega hriba, palica za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Radomelj pridemo s KT 17, Radomlje v 30min. Zemljevid. Višinski profil. GPS točke poti. Povezava na google maps. Čez mostiček mimo zapornic. Pri drevesu levo navzgor le par metrov. Takoj v desno po manj uhojeni poti. Po poti po robu hriba naprej. Spomenik čez 50 m. Žig na palici za spomenikom....

objavljeno ob: 6. Mar 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 17, Radomlje

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 17, Radomlje, 325 m. Radomlje so naselje v občini Domžale in se nahajajo približno 4 km severno od Domžal. Ležijo na levem bregu reke Kamniške Bistrice, skozi vas pa teče Mlinščica, umetni potok, ki se pri Volčjem Potoku napaja iz Kamniške Bistrice z reguliranim odjemom ob Homškem hribu. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku NOB v Križkarjevih smrekcah, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. POZOR: dostop do žiga je neroden, potrebno je iti skozi zaprto leso konjeniškega kluba! Do Radomelj pridemo s KT 16, Rudnik pri Radomljah v 1h 10min. Zemljevid. Višinski profil. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – ustanovitev radomeljske bojne skupine 1941. Žig se nahaja...

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 16, Rudnik pri Radomljah...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 16, Rudnik pri Radomljah, 362 m. Rudnik pri Radomljah je razpršeno naselje v občini Kamnik, ki se nahaja severno od Radomelj. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku NOB, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Do Rudnika pri Radomljah pridemo s KT 15, Lukova bolnica v 1h 20min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – spomenik v obliki vodnjaka, posvečen padlim iz Rudnika pri Radomljah in okolice. Postavljen 1960, obnovljen 1999. Spomenik NOB pod drevesi severno od križišča in žig ob njem. Stojalo za žig je na severni strani spomenika med njim in cesto....

objavljeno ob: 31. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

DPS: KT 15, Lukova bolnica na Kolovcu...

Domžalska pot spominov, kontrolna točka številka 15, Lukova bolnica na Kolovcu, 499 m. Lukova bolnica ali bolnica Triglav se nahaja v grapah pod vasjo Dupeljne. Kontrolna točka se nahaja ob spomeniku pod spominskim objektom/maketo bolnice, stojalo za žig, prosto dostopno. Vpis v knjigo ni možen. Februar 2020: nekdo nam je zbrisal markacije v zadnjem delu poti od potoka do bolnice. Ko se markacije sredi vlake pred strmino končajo, se je treba držati vlake v desno, naprej vodoravno, nato pa, ko vlaka zavije levo navzgor, kratko v desno. Markacije od Dupeljn do bolnice so v dobrem stanju. Do Lukove bolnice pridemo s KT 14, Trnovče v 1h 15min. Zemljevid. Višinski graf. GPS točke poti. Povezava na google maps. Spomenik NOB – spomenik...

objavljeno ob: 22. Jan 2019 | avtor: Aleš Kermauner

« prejšnji