Skoči na vsebino

PDD Akcije 2020

Akcije Planinskega društva Domžale v letu 2020

  • 15 udeležb na dogodkih
  • 25 organiziranih tur, pohodov, taborov
  • 37 sestankov
  • 73 izvedbenih nalog
  • 130 različnih aktivnosti za delovanje društva

Skupaj kar 280 zabeleženih aktivnosti!


Udeležbe na dogodkih

Datum Tema Odsek
4.1.2020 Občni zbor PD Bajtar UO
15.1.2020 TNP predstavitev mirnih območij VGN
16.1.2019 Srečanje športnih društev v Domžalah UO
25.1.2020 Državno tekmovanje Mladina in gore MO
25.1.2020 Občni zbor PD Blagovica UO
30.1.2020 Alpe Adria sejem (PZS in Domžalski dom) UO
31.1.2020 Občni zbor PD Mengeš UO
1.2.2020 Zbor gospodarjev in konferenca GO
1.2.2020 hitrostna tekma na Jesenicah ŠPO
6.2.2020 Posvet PZS, Vrhnika UO
13.2.2020 Športnik leta (18.00), Domžale AO
22.3.2020 Občni zbor PD Moravče UO
11.3.2020 Slovestnost za Dan civilne zaščite ERV
19- 21. 6 2020 PIN – OPP izobraževanje / planinstvo za invalide VO
29.6.2020 pogreb, udeležba s praporjem UO

Organizirane ture, pohodi, tabori

2.1.2020 Skupna tura Črni Kal AO
11.1. -12.1. Zimski tabor AŠ AO
18.1.2020 Otroško iskanje zime okoli Vršiča MO
26.1.2020 Turni smuk za začetnike VO
2.2.2020 Skupna tura AŠ AO
8.2.2020 Skupna tura AŠ AO
8.2.2020 Meddruštveni pohod Pohorje VO
9.2.2020 Družinski pohod na Čreto VO
21.-25.2.2020 Lednoplezalni tabor: Cogne AO
29.2.2020 Zimski izlet na Golte MO
31.5.2020 VO: Istrski slapovi pohod VO
6.6.2020 (Ne)znano pod Kalškim grebenom VO
13., 14. 6. 2020 Benkotov memorial AO
20.6.2020 Skupna tura AO: Bele vode AO
20. 6. 2020 “Morski” izlet MO
21.6.2020. Bela peč VO
26.7.2020 Skupna tura AO v plezališče AO
2.8.2020 Prek Čemšeniške na Krvavico VO
13. – 16. 8.2020 prečenje MO
28. – 29. 8. 2020 Družinski tabor na Mali planini MO
6.9.2020 VO Pohod Dolenjska VO
19.9.2020 pohod na Veliko planino, Dan planincev PZS VO
23.10.2020 določitev nove trase IKP Mao

Razni sestanki

Datum Namen Odsek
8.1.2020 1. sestanek UO PDD UO
9.1.2020 Sestanek AO AO
14.1.2020 sestanek markacijskega odseka MaO
14.1.2021 sestanek mladinskega odseka MO
21.1.2020 1. seja MDO PD KBO seja / org. PDD UO
23.1.2020 Sestanek za zemljevid UO
4.2.2020 sestanek Mladinskega odseka MO
4.2.2020 MO izvolitev Načelnice MO
5.2.2020 2. sestanek UO PDD UO
11.2.2020 Sestanek za zemljevid UO
12.2.2020 sestanek GO za plan in načrt GO
12.2.2021 sestanek NO NO
25. 2. 2020 Sestanek pred izletom MO
3.3.2020 Sestanek MO (tabor) MO
4.3.2020 3. sestanek UO PDD UO
11.3.2020 Mladinski plezalni tabor AO
9. 5.2020 4. sestanek UO na Domžalskem domu UO
21.5.2020 Sestanek AO – druženje po koroni AO
13.6.2020 TIC Domžale & IPP, ponudba, načrt MaO
16.6.2020 sestanek mladinskega odseka MO
29. 6.2020 9. seja MDO PD KBO UO
2.7.2020 sestanek AO AO
4.8.2020 Sestanek z udeleženci pred pohodnim taborom MO
1.9.2020 Sestanek IKP (Ihanska krožna pot) MaO
9.9.2020 Odvetniška pisarna – sestanek + pooblastilo 19.9. GO
9.9.2020 Fakulteta za gradbeništvo, sodelovanje pri meritvah UO
10.9.2020 sestanek na TIC Domžale MaO
16.9.2020 sestanek GO GO
17.9.2020 sestanek z županom Kamnika UO
7.10.2020 sestanek s podžupanjo in ravnateljico Oš Rodica UO
29.10.2020 Pregled najemne pogodbe UO
5.11.2020 Pregled najemne pogodbe UO
16.12.2020 sestanek po Zoomu in dopisna seja UO
17.12.2020 sestanek za projekt varno plezanje za otroke UO
21.12.2020 Plan dela 2021 GO
22.12.2020 ZOOM sestanek KA PZS AO

Izvedbene naloge / Delovne akcije

Datum Namen Odsek
28.12.2019 Popis opreme skladišče MO Križ UO
11.2.2020 Akcija odstranjevanje tabel MaO
15.2.2020 Akcija čiščenja poti na VP MaO
22.2.2020 Akcija barvanja skrinjic DPS MaO
14.3.2020 barvanje skrinjic DPS MaO
9.5.2020 delovna akcija pri Domžalskem domu GO
25.5.2020 Nadaljevanje Alpinistične šole AO
18.5.-30.5.2020 Vračila letnim plačnikom Šole plezanja ŠPO
20.5.2020 Organizacija akcije markacistov MaO
20.5.2020 Priprava stroškov za Ihansko pot MaO
21.5.2020 Beljenje lesa MaO
28.5.2020 Beljenje lesa MaO
4., 5. 6. jun. GO akcija / društvena soba GO
12.6.2020 nakup dodatne opreme za sobo 23 GO
15.7.2020 delovna akcija na Kisovcu MaO
29.7. do 1.8. sodelovanje v CZ (neurje v Domžalah) ERV
1. – 31.7.2020 Popis opreme – Ureditev skupne evidence UO
1.8.2020 Kratko finančno poročilo UO
4.8.2020 Plezalna stena Rodica – reševanje po nevihti, prijava škode AO
8.8.2020 Ihanska krožna pot (IKP) MaO
10-11.8.2020 Soba 23 GO
16.8.2020 IKP priprava točk MaO
17.8. – 3. 9.2020 Priprave na nov vpis v športnoplezalno vadbo AO
19.8. – 3.9.2020 Terjatve ŠPO ŠPO
20.8.2020 Markiranje IKP MaO
21.8.2020 Soba 23 GO
22.8.2020 sodelovanje na delovni akciji Jamarskega kluba UO
20.8.-6.9. 2020 Prenova plezališča Rodica AO
25.8.2020 Markiranje IKP MaO
26. in 27. 8.2020 Vpis ŠPV na Kopališki ŠPV
30. 8. 2020 Priprava čistopisa pravilnika športnoplezalne vadbe AO
30. 8. 2020 Objava razpisa za športnoplezalno vadbo odraslih AO
2. in 3.9.2020 Vpis ŠPV na Kopališki ŠPO
4.9.2020 Markiranje IKP MaO
6.9.2020 Delovna akcija in zaključek prenove Stence 2020 AO
10.9.2020 Markiranje Podkrajnik MaO
12.9.2020 Ogled poti pod in nad Prižnico Presedljaj MaO
18.9.2020 Markiranje IKP MaO
19.9.2020 ogled in čiščenje poti Orglice K. Bistirca Mao
6.10.2020 sajeneje novih macesnov pri Domžalskem domu GO
14.10.2020 servis MKČN GO
16.10.2020 servis motorne žage Top nova Trzin MaO
16.10.2020 Stenca – sistem vadbe + obveščanje AO
17.10.2020 priprava lesa za stopnice v Županjih njivah MaO
19.10.2020 pregled trase na Homškem hribu za akcijo MaO
22.10.2020 Čiščenje in pregled plezališča Knezove skale AO
22.10.2020 Pregled in čiščenje poti Rudnik – Kolovec MaO
23.10.2020 Prevzem kolov za akcijo Homški hrib v skl.PZS MaO
24.10.2020 delovni vikend Domžalski dom GO, UO
25.10.2020 ogled poti Konfin – Murovica MaO
26.10.2020 Prežagovanje lubadarce na poti Konfin-Murovica MaO
28.10.2020 Čiščenje in markiranje vstopa na Rudniku – proti Čehu MaO
29.10.2020 Čiščenje poti in markiranje od Čeha proti Lukovi bolnici MaO
29.10.2020 Pregled in meritve MKČN GO
30.10.2020 Čiščenje poti in markiranje od Čeha proti Rudniku ter dokončanje na vlaki od Čeha proti cestii MaO
3.11.2020 Zaključeno markiranje in čiščenje poti od spomenika na Rudniku do križišča v Kolovcu pod Čehom MaO
27.11.2020 Priprava novih smernih tablic MaO
december Načrt 2021 UO
december Priprava najemne pogodbe za Domžalski dom UO
december Zemljevid Domžale in okolica UO
december Priprava načrta za prenovo spletnih strani UO
1.12.2020 Vremenska postaja iz Velike planine javno oddaja podatke na splet UO
12.12.2020 Seznanitev najemnika z novo pogodbo UO
13.12.2020 obračun članarin, poročilo PZS, nove znamkice UO
30.12.2020 Ureditev planinske knjižnice (cel december) UO
30.12.2020 Priprava zgibanke PDD 2021 UO
30.12.2020 Razdeljene decembrske vrečke članom UO UO
Celo leto Vsaka sreda, razen novembra in del decembra – Uradne ure PDD UO
Celo leto Vpis članarin, davčne blagajne, POS UO
Celo leto Objava člankov na spletnih straneh in družabnih omrežjih UO
Celo leto Mail obvestila članom na Infolisto PDD UO
Celo leto Pregled financ UO

Razne aktivnosti za delovanje društva

Datum Namen Odsek
4.1.2020 Poročilo finance PDD, december 2019 UO
4.1.2020 Priprava mesečnega obračuna ŠPO
4.1.2020 Odgovor na Pismo BP UO
6.1.2020 Registracija pri KŠP ŠPO
7.1.2020 Oblikovanje in tisk plakatov 2020 UO
8.1.2020 Print Zloženk – osnutek UO
9.1.2020 Prijava na Razpis za šport UO
10.1.2020 obisk Domžalskega doma UO
12.1.2020 Pregled letnega prometa na računu UO
4.1. – 14.1. Priprava in tisk Zloženke 2020 UO
18.1.2020 Priprave na MIG MO
22.1.2020 Priprava materialov za sejem Alpe Adria UO
22.1.2020 Priprava poročil MAO 2019 za PZS MaO
31.1.2020 Oddaja poročila za Šport 2019 UO
3.2.2020 Izterjava neplačanih računov UO
4.2.2020 poročilo finance PDD, januar 2020 UO
4.2.2020 pregled neplačanih članarin 2020 za ŠPO UO
6.2.2020 predavanje orientacija AO
10.2.2020 Predavanje AŠ: Nevarnosti v gorah I AO
10.2.2020 Prijava na Razpis za turizem UO
11.2.2020 Izterjava neplačanih računov UO
11.2.2020 Pregled plačil ŠPO UO
11.2.2020 Vnos članarin za ŠPO UO
12.2.2020 Vabila (maili & navadna pošta) za zbor UO
13.2.2020 Predavanje AŠ: Nevarnosti v gorah II AO
17.2.2020 Predavanje AŠ: Nevarnosti v gorah III AO
17.2.2020 Dela na Domžalskem domu (merilec vode) GO
21.2.2020 Zbor članov PDD UO
22.2.2020 – 1.6.2020 Skrinjice DPS MaO
27. -2.3.2020 Tematika KPK računa za odpadne vode UO
28.2.2020 Tematika KPK računa za odpadne vode UO
29.2.2020 Registracija vodnikov VO
5.3.2020 Predavanje AŠ: vreme v gorah AO
10.3.2020 Vpis strokovnih kadrov v Razvid UO
12.3.2020 Odpovemo ŠPO vadbe za otroke ŠPO
14.3.2020 Zapremo Plezalno steno Rodica AO
16.3.2020 Zapremo Domžalski dom za obiskovalce UO
24.3.2020 Zaprtje plezališča pod Šumberkom AO
25.3.2020 Hlače VO gredo v izdelavo VO
30.3.2020 Oddana vloga na Razpis za Založništvo UO
31.3.2020 Oddaja bilance in LP UO
7.4.2020 MDO dopisna seja UO
8.4.2020 1. dopisna seja UO UO
21.4.2020 prijava za Erazmus mednarodni projekt AO
22.4.2020 izdelava računov plezalne vadbe za marec UO
22.4.2020 pridobitev podatkov in plačila trenerjem UO
April 2020 barvanje skrinjic DPS MaO
29.4.2020 Oddani vlogi na azpis za Športne objekte AO, GO
1.5.2020 Odprtje plezalne stene na Šumberku AO
1., 7., 19., 28. 5.2020 Zoom delavnice Pravila in navodil PDD UO
9.5.2020 Odprtje Domžalskega doma GO
18.5.2020 Mailing – obveščanje članov UO
20.5.2020 Odprta društvena pisarna UO
2.6.2020 Finance PDD in vračila PV UO
2.6.- 5.6.2020 Pritožba na okoljsko dajatev na KPK UO
8.6.2020 Slike PDD, dokumentacija, potni nalogi UO
10.6.2020 Registracija članov AO pri KA PZS AO
11.6.2020 Prevzem ampul na zavarovalnici Triglav GO
11.6.2020 plakati in organizacijska priprava Rožni dan VGN
14.6.2020 Rožni dan VGN
15.6.2020 pisanje Priznanj in nagrad DPS (jun) UO
16.6.2020 PZS in PDD- ogled parcele na VP UO
16.6.2020 prevzem sklepa in pogodbe za Šport UO
16.6.2020 prijava mladinskih taborov v Ebilten MO
17.6.2020 tisk DPS prizanj in dobropisov za 2020 UO
18.6.2020 Prispevek za zbornik PD Bajtar UO
22.6.2020 Vaja ERV AO
30.6.2020 organizacija dogodka Knjižnica pod krošnjami UO
6.7.2020 Vaja ERV AO
10.7.2020 razpis in razgovori za vodenje ŠP šole ŠPO
30.7.2020 oddana vloga na Občino Kamnik parking VP UO
31.7.2020 dopolnitev dokumentacije EU razpisi UO
6.8.2020 poslani zahtevki Občini za izplačilo UO
6.8.2020 pisanje Priznanj in nagrad DPS (avg) UO
10.8.2020 polletno poročilo športni programi UO
13.8.2020 Pritožba na KPK / opomin UO
13.8.2020 Ponovni zahtevek za dovolnice na VP UO
14.8.2020 Obnovitev zavarovanja za Domžalski dom UO
23.8.2020 priprava info karte DPS za ponatis UO
26.8. – 2.9.2020 Finance, POS, SumUp, računovodstvo UO
30. 8. 2020 (Pohod za) Dan Domžalskih planincev VO
1.9.2020 Vsebinsko in finančno poročilo pohodnega tabora MO
1.9.2020 vpis v plezalno vadbo za odrasle ŠPV
2.9.2020 Vsebinsko in finančno poročilo družinski tabor MO
8.9.2020 meritev iztoka MKČN – NLZOH Kranj GO
8.9.2020 Ovijač sestanek glede tematike Pivoarne Laško GO
11.9.2020 Prijava udeležbe na tekmi zahodne lige ŠPV
13.9.2020 Vsebinsko in finančno poročilo o prenovi Plezalne stene Rodica AO
14.9.2020 pritožba Občini Domžale na Odločbo za Stenco UO
15.9.2020 Tisk DPS info karte v3 2020 UO
16.9.2020 dopolnitev in podpis pogodbe z vodjo ŠPV AO
20.9.2020 poročilo in iztavitev računov PZS za Dan planincev in doživetij VO
21.9.2020 CZ letni plan ERV
22.9.2020 prijava na zvezno akcijo za prevoz s helikopterjem 2021 MaO
25.9.2020 izvedba pogodbenih plačil za delovno akcijo na Stenci AO
26.9.2020 Balvanski dan AO AO
27.9.2020 Modre novice, Borut in gorniški večeri/ demanti izjave na pdd.si UO
28.9.2020 dogovor o postavitvi merilnikov temperature Domžalski dom UO
28.9.2020 Priprava zahval za donatorje UO
1.10.2020 Vaja ERV ERV
6.10.2020 Finance, POS, SumUp, računovodstvo UO
13.10.2020 Poslano pravno mnenje glede Opomina na KPK GO
15.10.2020 sestanek in objava odpovedi aktivnosti zaradi Covid-19 UO
20.10.2020 Izpolnjen vprašalnik PZS Planinske koče GO
22.10.2020 Občini poslan zahtevek za povračilo – ERV sredstva ERV
12.11.2020 Poročilo za turizem in zahtevek za izplačilo UO
16.11.2020 EU portal dokumentacija UO
17.11.2020 Zahtevki za izplačilo za šport in rekreacijo UO
18.11.2020 Planinska karta Domžale z okolico UO
22.11.2020 Poročilo za prenovo objektov GO
22.11.2020 Poročilo za IKP – zahtevek za izplačilo MaO
23.11.2020 IKP priprava točk MaO
28.11.2020 Naročilo novih smernih tablic MaO
3.12.2020 Oddan Plan ERV za 2021 ERV
3.12.2020 Prejeli Poročilo o preizkusu iztoka iz MKČN GO
3.12.2020 Poslani Opomini neplačnikom UO
6.12.2020 Poslan dopis na PZS glede ureditve zemljišča na Veliki planini UO
14.12.2020 Šporn šport – račun, plačilo trenerjem AO
16.12.2020 Razposlane voščilnice ostalim organizacijam UO
18.12.2020 dopolnitev poročila za Šport in rekreacijo Uo
18.12.2020 Naročilo novih knjig za Kopališko UO
20.12.2020 Plan dela 2021, oddaja vzponov, dopis članom AO
21.12.2020 Razposlan mail z zahvalo in z vabilo v Novo leto UO
21.12.2020 Donacija za projekt OSP AO
21.12.2020 Naročilo štampiljk za Domžalski dom UO
23.12.2020 dopolnitev poročila za Turizem UO
24.12.2020 Plan pohodov za 2021 VO
26.12.2020 podpisan aneks k najemni pogodbi za društvene prostore na Kopališki in skladišče garaža UO
Celo leto Zbrane fotografije v Albumih društva UO
Celo leto Skrb za strežnike UO

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja