Skoči na vsebino

Pobratenje

Ko je Občina Domžale navezala stike z Občino Koprivnica (Republika Hrvaška) se je temu na gorniškem področju pridružilo tudi Planinsko društvo Domžale.  Takratna predsednika sta 6. 11. 1982 podpisala in izmenjala pismi in diplomi s spodnjim besedilom:

Listina o pobratenju s HPD Bilo Koprivnica (Hrvaška)

Listina je simbol pobratenja obeh planinskih društev. Z njo želimo sodelovati in izmenjavati izkušnje na področju planinstva, s skupnimi napori prispevati v graditvi našega družbeno-političnega sistema in utrjevati pridobitve narodnoosvobodilne borbe in socialistične revolucije.

Maks Prelovšek, predsednik Planinskega društva Domžale in
Milivoj Kovačić, predsednik PD Bilo Koprivnica

Čeprav je besedilo listine že davno preživeto, pa so ostale gorniške vezi.

V zadnjem času so nekatere aktivnosti zastale, stike smo okrepili v letu 2008, ko je HPD Bilo praznovalo 80. letnico ustanovitve, PD Domžale pa 60. letnico obstoja.