Skoči na vsebino

Peter Primožič

Peter Primožič je dolgoletni član Planinskega društva Domžale. Od leta 1989 do leta 2001 je bil njegov predsednik. Več kot desetletno obdobje predsednikovanja bo v zgodovini Planinskega društva Domžale pustilo opazne sledi na marsikaterem področju. Društvena dejavnost je v tem obdobju doživela enega vrhuncev delovanja, tako glede na število članstva in vključenih udeležencev v društveni program, kot tudi po kakovosti delovanja. K temu je nedvomno pripomogel način vodenja, ki je vseboval stalno skrb za prijateljske in sproščene odnose, učinkovit način priprave in sprejemanja odločitev brez odvečne administracije in odprtost za uresničevanje vsakršnih idej, ki so bile v korist članov, še posebej najmlajših. Število članov je resda manjše kot pred desetletjem, vendar je treba upoštevati, da so na območju, ki ga je v preteklosti pokrivalo Planinsko društvo Domžale, bili ustanovljeni novi planinski društvi Moravče in Blagovica, še prej pa Planinsko društvo Onger Trzin. Vlaganje naporov, znanja in precejšnjih finančnih sredstev v zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za izvajanje društvene dejavnosti verjetno ni bilo nikoli doslej tako intenzivno, razen v času gradnje Domžalskega doma med letoma 1951 in 1953. V zadnjem desetletju je bila zgrajena plezalna stena v Hali komunalnega centra v Domžalah (po predaji celotnega objekta v roke Košarkarskemu klubu Domžale v letu 1994 smo naenkrat ostali brez objekta in brez možnosti redne vadbe) in plezališče v prostorih nekdanje deponije premoga na Osnovni šoli Rodica (leta 1998). Domžalski dom na Mali planini je bil deležen izredno zahtevnega dolgoročnega projekta posodabljanja in ekološke sanacije. Vsa ta vlaganja so vredna od 10 do 15 milijonov SIT (brez upoštevanja obsežnega prostovoljnega dela), velik del teh sredstev pa je pridobljen zaradi vztrajnosti in prepričanosti Petra Primožiča, da so ta vlaganja nujna in upravičena. Poleg investicijskih vlaganj se je normalno razvijal in krepil tudi vsebinski del programa Planinskega društva Domžale. Vedno se je našel denar tudi za številne oblike usposabljanj strokovnih delavcev v športu na področju gorništva. Tako smo usposobili kar nekaj novih mentorjev planinskih skupin, vodnikov Planinske zveze Slovenije, vaditeljev orientacije Planinske zveze Slovenije, alpinistov in alpinističnih inštruktorjev ter markacistov. Prišlo je do vzpodbudnega razmaha športnega plezanja, ki zlasti v mlajših kategorijah že kaže tudi rezultate na športnem področju, finančno in vsebinsko pa smo vsako leto sodelovali tudi pri organizaciji vsaj ene alpinistične odprave v tuja gorstva, ki so se je udeležili naši člani. Ves ta čas so bile vzorno vzdrževane tudi planinske poti, ki so v oskrbi Planinskega društva Domžale, v celoti pa je bila kupljena in posodobljena tudi oprema za izvedbo gorniških taborov mladinskega odseka. Na njegovo pobudo je bilo pred enajstimi leti pri Domžalskem domu na Mali planini zadnji vikend v avgustu pripravljeno prvo srečanje članov in članic Planinskega društva Domžale. Danes je to tradicionalno srečanje, ki se ga udeleži med 200 in 300 obiskovalcev in služi krepitvi vezi društva s članstvom. Leta 1998 je podprl in pomagal pri izvedbi prvega spominskega memoriala Janeza Jegliča Johana, ki slovi po svoji drugačnosti, saj poteka na naravni steni, izstopa zaradi težavnosti smeri, ki jih morajo splezati najboljši vabljeni tekmovalci in tudi po sproščenosti, ki je bila nasploh Johanova posebna vrlina. Leta 1998 je društvo s številnimi dogodki ustrezno in odmevno zaznamovalo petdesetletnico delovanja: s priznanji in svečano akademijo smo se spomnili naših članov in njihovega delovanja v preteklosti, hkrati pa določili tudi vodila prihodnjega delovanja. Društvo je za svoje delovanje prejelo Zlato plaketo Občine Domžale. K tej skromni obrazložitvi je treba dodati, da je Peter Primožič s svojo skromnostjo in zavzetim prostovoljnim delom, ves čas dajal zgled tovarištva in predanosti društvenemu življenju. K doseženemu je odločilno prispevalo njegovo široko razumevanje gorniške ideje in neomahljiva podpora pri uresničevanju še tako zahtevnih ciljev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja