Skoči na vsebino

Razpis za izobraževanje | Varuh gorske narave PZS

Naloga varuhov gorske narave je celovita skrb za varstvo gorske narave na osnovi naravovarstvenih načel, temeljnih dokumentov PZS in zakonodaje, tako v okviru delovanja in organiziranosti planinske organizacije kot zunaj nje.

V času, ko skušamo k delovanju človeka v njegovem okolju pristopati celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst.

Ob uveljavljanju programov ekološke sanacije planinskih koč, vzdrževanju planinskih poti ter organizaciji različnih oblik planinske dejavnosti (planinski izleti, pohodi, turni smuki, plezalni vzponi, tabori …) potrebujemo v planinskih društvih in meddruštvenih odborih koordinatorje, ki bodo tako ob prenovi ali gradnji planinske koče kot ob vzdrževanju, označevanju in nadelavi planinskih poti, vodenju izletov, načrtovanju usposabljanj in oblikovanju programa (dejavnosti) planinskega društva znali ravnati in vzgajati v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Ob usposabljanju za strokovni naziv Varuh gorske narave se udeleženci seznanijo:

 • s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo,
 • z namenom, nalogami in metodami dela udeležencev tečaja iz varstva gorske narave,
 • z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij,
 • z naravi prijaznimi programi planinske dejavnosti,
 • z geografijo gorskega sveta,
 • s splošnimi ekološkimi pojmi,
 • z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah,
 • z zavarovanimi območji in naravnimi parki,
 • z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega obiska,
 • z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi ter ogroženimi rastlinskimi vrstami,
 • z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami.

Razpis za tečaj v letu 2024 je že objavljen na spletni strani PZS.

Varuh gorske narave PZS je uradni naziv strokovnega delavca PZS na področju varstva gorske narave. Naziv varuha gorske narave pridobi kandidat (član planinskega društva), ko uspešno opravi program usposabljanja, ki ga organizira in izvaja Komisija VGN PZS, ter izdela strokovno nalogo s področja varstva gorske narave.

Za usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva varuh gorske narave je vsako leto predvidenih 20 udeležencev. Teoretična predavanja preko spleta bodo izvedena v mesecu maju v večernem času, termini bodo sporočeni naknadno. Termini terenskega dela:

 1. terenski del: 12. maj 2024 – Lisca
 2. terenski del: 26. maj 2024 – Nanos
 3. terenski del: 2. junij 2024 – Pokljuka in Vrata

Pogoj za prijavo je članstvo v PD, starost najmanj 18 let in dokončana V. stopnja splošne izobrazbe.
Strošek izobraževanja je 220 eur in ga svojim članom pokrije Planinsko društvo Domžale.

Rok za prijave je do 10. aprila 2024, oziroma do zapolnitve prostih mest.
Vaš interes za izobraževanje čimprej sporočite na email: pd.domzale@gmail.com

Lepo vabljeni k prijavi vsi, ki vas to področje zanima!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja