Skoči na vsebino

KONČNO POROČILO O PROJEKTU VARNEGA PLEZANJA ZA MLADE

Po dveh letih se je končal projekt “Staying safe in the world of youth climbing”, ki je bil sofinanciran s strani Evropske komisije, v okviru programa Erasmus+: Sport Small Collaborative partnerships. Ta članek je le povzetek našega dela na projektu, podrobnejše poročilo je priloženo na koncu.

IZVEDENE DEJAVNOSTI

V času trajanja projekta smo izvajali številne dejavnosti.

Glavna dejavnost je bilo pet mednarodnih srečanj, po eno v vsaki državi projektnih partnerjev (Slovenija, Slovaška, Hrvaška, Češka in Madžarska). Organizirali smo dva mednarodna mladinska plezalna tabora in tri mednarodne sestanke, na katerih so strokovnjaki delili svoje prakse, izkušnje in znanje.

Podrobna poročila in slikovni material iz vsakega srečanje lahko najdete na spletni strani projekta:

http://staying-safe.pdd.si/index.php/2022/09/25/report-from-international-youth-climbing-camp-in-slovenia-2022/

http://staying-safe.pdd.si/index.php/2022/06/09/the-meeting-in-zagreb-croatia/

http://staying-safe.pdd.si/index.php/2021/12/22/the-meeting-in-olomouc-czech-republic/

http://staying-safe.pdd.si/index.php/2021/09/20/report-from-international-youth-climbing-camp-in-slovakia-2021/

http://staying-safe.pdd.si/index.php/2021/08/20/the-meeting-in-nagymaros-hungary/

V okviru projekta smo izvedli tudi analizo plezalnih klubov in trenutnega stanje na področju mladinskega plezanja v državah projektnih partnerjev. Ta analiza nam je pomagala primerjati razlike in podobnosti v delovanju klubov ter izpostaviti nekatere največje težave, s katerimi se klubi srečujejo.

Skupna analiza in nacionalne analize se nahajajo na spletni strani projekta: http://staying-safe.pdd.si/index.php/2022/12/26/analysis-of-climbing-clubs/

UDELEŽENCI V PROJEKTU

Vsega skupaj se je mednarodnih srečanj udeležilo 118 udeležencev. Od tega je bilo 64 otrok in mladostnikov, mlajših od 18 let, in 54 odraslih udeležencev. Naše društvo je na tabore in sestanke poslalo 20 udeležencev.

 

CILJI IN REZULTATI

Glavni cilj projekta je bilo povečati varnost mladih v plezanju, pri čemer varna udeležba pomeni tako tehnično znanje kot tudi pravilno treniranje in izogibanje poškodbam. Prepoznali smo ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj mladih plezalcev, in določili starostno specifične faze tega razvoja. Vse to znanje smo zbrali v starostno prilagojenih smernicah, ki zajemajo različne teme v zvezi s treningom. Uporabljajo se lahko kot osnova za trenerje plezanja, ko pripravljajo bodisi tehnične vsebine bodisi programe treningov za mlade, ne glede na vrsto plezanja.

Smernice za mladinsko plezanje: https://drive.google.com/file/d/1Qt33VI5Y_NBPDKHrHrPCPZkok_UKKio_/view?usp=sharing

Ustrezni treningi za otroke in mladino morajo biti sestavljeni iz skrbno izbranih vaj. Pripravili smo nekaj videoposnetkov primernih vaj, kot en primer uporabe dodatnih netradicionalnih učnih metod.

Povezava do videoposnetkov z vajami:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLAIOWpkXxaZCEYn5Qg5HxhjJk7qjkIKyl

Mednarodni plezalni tabori so predstavljali priložnost, da udeležencem predstavimo različne vrste plezanja, s katerimi se običajno ne bi seznanili. Ker se pet držav močno razlikuje po topografiji in geologiji, so udeleženci izkusili zelo različne plezalne tehnike in plezalne kulture, ki ne bi bile dostopne na nacionalni ravni. Udeleženci na taborih so opazno izboljšali svoje plezalne in socialne spretnosti, kot tudi znanje angleškega jezika.

DISEMINACIJA

Na začetku projekta smo vzpostavili spletno stran, ki smo jo ves čas trajanja projekta vzdrževali in posodabljali. Preko nje smo delili relevantne informacije in novice. Da bi zagotovili učinek projekta še v prihodnje, bo spletna stran ostala na spletu tudi po koncu projekta, in se bo redno posodabljala z morebitnimi prihodnjimi novicami.

Spletna stran projekta: http://staying-safe.pdd.si

Facebook stran projekta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071669840647

ZAKLJUČEK

Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Češka in Slovaška so države z različnimi tradicijami in izobraževalnimi sistemi na področju plezanja, zato smo lahko med sabo delili zelo različne prakse, izkušenje in znanja v zvezi s projektnimi cilji in prišli do boljših rešitev. Mednarodni odnosi, vzpostavljeni med tem projektom, bodo osnova za prihodnje sodelovanje med projektnimi partnerji in drugimi plezalnimi klubi in zvezami, katerih glavni fokus je mladinsko plezanje.

Pri izvajanju projekta nismo imeli veliko problemov, večina jih je bila povezana s pandemijo COVID-19. Sicer pa je bil projekt izveden v skladu z načrtom in izpolnili smo cilje, ki so bili določeni v projektnem načrtu.

FINAL_PROJECT_REPORT.pdf

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja