Skoči na vsebino

Vabilo na 62. občni zbor

Vabimo vas na 62. volilni občni zbor članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev. Zbor bo v petek, 20. aprila 2018, ob 18. uri, v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2018, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi.

Vabimo k številčni in aktivni udeležbi.

Janko Vodlan predsednik društva

Predlog dnevnega reda:
 1. Izvolitev organov občnega zbora
 2. Poročilo o sklepčnosti
 3. Razprava in potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2017
 5. Predstavitev programa odsekov in upravnega odbora za leto 2018
 6. Finančno poročilo za leto 2017
 7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2017
 8. Razprava in sklepanje o poročilih in planih za leto 2017
 9. Razrešitev upravnega in nadzornega odbora PD Domžale
 10. Volitve predsednika in voljenih članov upravnega odbora PD Domžale ter članov nadzornega odbora PD Domžale za obdobje 2018 – 2022
 11. Razno
Način odločanja Glasovalno pravico na občnem zboru ima 597 članov in članic, ki so bili v letu 2017 člani Planinskega društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot 10% članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino.  Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih vsaj 30 članov iz treh različnih odsekov.  Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članic in članov.

Upravni odbor PD Domžale

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja