Skoči na vsebino

Vabilo: Občni zbor 2017

Vabimo vas na 61. občni zbor članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev. Zbor bo v petek, 17. februarja 2017, ob 18. uri, v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2017, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi.

Vabimo k številčni in aktivni udeležbi.

Janko Vodlan,

predsednik

   Predlog dnevnega reda:
  • Izvolitev organov občnega zbora.
  • Poročilo o sklepčnosti.
  • Potrditev sklepov 60. občnega zbora Planinskega društva Domžale (19. 2. 2016).
  • Poročilo o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2016.
  • Finančno poročilo za leto 2016.
  • Poročili nadzornega odbora 2016.
  • Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2016.
  • Predstavitev programa odsekov, upravnega odbora in finančnega načrta za leto  2017,  in razprava.
  • Razno.
Način odločanja Glasovalno pravico na občnem zboru ima 542 članov in članic, ki so bili v letu 2016 člani Planinskega društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot 50 članic in članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot 30 članic in članov. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članic in članov.

Upravni odbor PD Domžale

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja