Skoči na vsebino

59. občni zbor

Planinsko društvo Domžale vabi na

59. občni zbor

članic in članov ter društvenih prijateljic in prijateljev.

Zbor bo v petek, 20. februarja 2015, ob 18. uri,

v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij, Kopališka cesta 4 v Domžalah.

Predlog dnevnega reda: 1) Izvolitev organov občnega zbora. 2) Poročilo o sklepčnosti. 3) Razprava in potrditev dnevnega reda. 4) Poročilo o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2014 ter predstavitev programa odsekov in upravnega odbora za leto 2015. 5) Finančno poročilo za leto 2014 in predstavitev finančnega načrta za leto 2015. 6) Poročilo nadzornega odbora za leto 2014. 7) Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2014 in programih za 2015. 8) Razno.

Način odločanja

Glasovalno pravico na občnem zboru ima 570 članov in članic, ki so bili v letu 2014 člani Planinskega društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot 10 % članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, lahko občni zbor veljavno sklepa, če je bil sklican z osebnimi vabili in če je skupno navzočih vsaj 30 članov iz vsaj treh različnih odsekov. Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članic in članov. Na občnem zboru bo mogoče poravnati društveno članarino za leto 2015, sklenili pa ga bomo s srečanjem članic in članov ob tradicionalni pogostitvi.

 Vabimo k številčni in aktivni udeležbi.

 Janko Vodlan,

predsednik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja