Skoči na vsebino

Društvo v javnem interesu

Z odločbo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (št. 022-215/2002, 22. 07. 2002) smo leta 2002 pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na podrocju športa za dobo petih let, od 1. 2. 2002 do 31. 1. 2007. V razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na podrocju športa, smo bili vpisani pod zaporedno številko JI-0731/2002.

Jeseni 2006 smo na Ministrstvo za šolstvo in šport vložili vlogo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport št. 6717-25/2006, 31. 8. 2007, smo dobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, za nedoločen čas. V evidenco društev smo vpisani pod zaporedno številko DJI-116/2007.

Junija 2019 smo z odločbo Minstrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6717-938/2019/2 (081-06) pridobili status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa. S podelitvijo tega statusa preneha status delovanja v javnem interesu na področju športa, ki je bil organizaciji podeljen z odločbo 2006.