Skoči na vsebino

Prenova Domžalskega doma 2011

Prenova v letu 2011

Na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo in posodobitev planinskih postojank smo leta 2010 prijavili operacijo “Prenova glavnega objekta Domžalskega doma na Mali planini”. Sklep o sofinanciranju operacije smo prejeli 2.7. 2010, pogodbo pa smo podpisali konec septembra 2010.

Cilji prenove:

 • posodobiti obstoječi in doslej ne prenovljeni del Domžalskega doma na Mali planini
 • pridobitev bivalnega prostora s sanitarijami za oskrbnika
 • ureditev sob za obiskovalce in skupnih ležišč
 • ureditev sanitarij in kopalnice za penzionske goste
 • ureditev sanitarij za dnevne goste
 • povečanje možnosti zajema in rabe padavinske vode
 • rešitev čiščenja odpadnih vod in
 • izboljšati toplotno izolacijo

Konec decembra 2010 smo imenovali gradbeni odbor v sestavi   Andrej Čelesnik, Blaž Češka, Jernej Grad, Jernej Južna, Borut Peršolja, Luka Skočir, Andrej Trojer in Janez Vodlan (vodja). Maja 2010 smo Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo za okolje zaprosili za pridobitev naravovarstvenega soglasja, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa za kulturno-varstveno soglasje. Na občini Kamnik smo zaprosili za lokacijsko informacijo, saj gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno.

 

Načrtovanje prenove

Hkrati z izbiro čistilne naprave smo začeli s postopkom priprave projektne naloge in dokumentacije. V januarju 2011 smo dopolnili obstoječe načrte Domžalskega doma. Za izdelavo projektne dokumentacije (projekt za izvedbo del, arhitekturni načrt, načrta električnih in strojnih inštalacij) smo na podlagi prispelih ponudb izbrali TriaStudio iz Trzina. Projektna dokumentacija je bila pripravljena sredi maja, kar nam je omogočilo začetek postopka za izbiro izvajalca del. Celotno prenovo smo logično razdelili na pet sklopov: fasada, zunanja ureditev, vodovodni sistem, pritličje in zgornje nadstropje.

 

SKLOP 1:

Fasada in toplotna izolacija glavnega dela

Izvedena je bila toplotna izolacija zunanjega dela pritličja in nadstropja v debelini 16 cm iz kamene volne in v celoti zamenjana stara fasada z novo iz macesnovih desk na leseni podkonstrukciji s sistemom lesene prezračevalne fasade. Vgrajena je bila tudi ustrezna paro-propustna folija za sekundarno zaščito izolacije. Pri okenskih odprtinah smo namestili špalete iz macesnovih desk in nove okenske police. Novo fasado smo namestili na delih, kjer je prvotno ni bilo – vhodni del, nadstropje pri skupnih ležiščih, ter jo podaljšali za 0,5 m pod nivo pritličja za zmanjšanje toplotnega mostu preko betonske plošče. Steno pritličja smo izolirali s ploščami debeline 10 cm in zaključili s tankoslojnim notranjim ometom. Na enak način smo izolirali tudi stropa v kleti in v vhodnem hodniku ter v obstoječih sanitarijah.

 

SKLOP 2:

Izgradnja male biološke čistilne naprave in rekonstrukcija zunanje fekalne kanalizacije

Gradbeni odbor se je med ponudniki odločil za Aqua Tehniko Maribor d. o. o. iz Maribora in z njim sklenil pogodbo. Izbrali smo malo biološko čistilno napravo Gastronomie KLÄROFIX proizvajalca UTP Umwelttechnik zmogljivosti 12–16 PE. Med razlogi za izbiro so pretehtali: vgradnja betonskih rezervoarjev s 30-letno garancijo, sistem vpihovanja zraka brez črpalk, SBR tehnologija čiščenja, prilagoditev sistema za objekte z zelo spremenljivim dotokom odpadne vode, ekonomična poraba električne energije, 10-letna garancija na tehnologijo ob sklenitvi pogodbe o vzdrževanju, reference na podobnih objektih ter ugodno razmerje med ceno in kakovostjo.

Čistilno napravo je izbrani ponudnik vgradil v zemljo na dvorišču depandanse. Izkop jame je potekal od 13. do 18.6. 2011, vgradnja rezervoarjev 18. 6. 2011, tehnologija pa je bila vgrajena 24. 6.2011. Zamenjali smo tudi vso obstoječo kanalizacijsko napeljavo iz doma in depandanse, vgradili zbirne jaške in odstranili stare greznice.

SKLOP 3:

Rekonstrukcija vodovodnega sistema

Obstoječi zalogovnik kapnice v domu smo obnovili in povečal s 25 m3 na 42 m3. Obnovili smo neuporabljeni zalogovnik  v  depandansi in ga povezali s  skupno hidropostajo. S tem smo pridobili skupno kapaciteto 55 m3. Obnovili smo tudi prenosne poti meteorne vode do zbiralnika (popravilo žlebov, dotočnih in odtočnih cevi ter sčistili in prebarvali streho s protibakterijsko barvo na vodni osnovi).

 

SKLOP 4:

Prenova sanitarij in hodnika v pritličju

V pritličju smo porušili obstoječe sanitarije s kopalnico ter vhodni hodnik. Zgradili smo nove ženske sanitarije z dvema kabinama, moške sanitarije z WC-jem in pisoarjem ter kopalnico s tušem za prehodne goste. V celoti smo obnovili vhodni hodnik ter dvignili strop (izolirali zunanje stene, izvedli strop z dvojno izolacijo, položili talno keramiko). Stara okna in vrata smo zamenjali z novimi. V celoti smo zamenjali vodovodne, električne in sanitarne inštalacije in naredili nov kanalizacijski razvod z oddušniki. Vsi umivalniki in pisoar imajo pipe na senzor. Vsa svetila imajo vgrajene senzorje premika in se prižigajo samodejno.

 

SKLOP 5:

Prenova sob in izgradnja sanitarij nadstropju

Obstoječe nadstropje smo podrli, pustili smo le nosilne stene. S predelnimi stenami smo iz montažnih dvojnih MK plošč naredili 5 sob (soba s skupnimi ležišči, 3 sobe za goste in apartma za oskrbnika), ter dve kopalnici s tušem in sanitarijami (ena za goste in ena za oskrbnika). Tlake smo zgradili iz dvojnih OSB plošč 16 mm, na njih pa položili ladijski pod v sobah oz. keramiko v kopalnicah, kjer smo tlake ojačali z vodo nepropustnimi  ploščami. Vsi  novi  stropi so  iz  MK plošč na spuščeni kovinski podkonstrukciji. V vmesni prostor smo dali izolacijo iz kamene volne debeline 16 cm. Na hodniku smo izdelali izhod na podstreho z izvlečnimi stopnicami, zamenjali pa smo tudi vsa vrata. Vse vodovodne, električne in sanitarne inštalacije so nove, vgradili smo zračnike in oddušnike na streho. Vsi umivalniki imajo senzorske pipe, svetila na hodniku so opremljena s senzorjem. Sobe smo opremili z novim pohištvom.

Za izvajalca zunanjih ureditvenih del smo izbrali Janka Potočnika. Konec junija smo za notranja gradbena dela med različnimi ponudniki izbrali podjetje Pro GP, elektro in strojne inštalacije ter mizarja Marjana Gregorša in Mladena Puša za fasado. Z izbiro večih izvajalcev smo precej znižali stroške, dodatno znižanje smo dosegli tudi zaradi prostovoljnega dela (vsa rušitvena dela, prenova vodovodnega sistema, nadzor). Skupno smo člani opravili preko 700 ur prostovoljnega dela (v okviru 19 delovnih akcij, ki se jih je udeležilo 119 članov in članic).

Glavna dela so se tako začela v prvem tednu julija in večina del je bila končana v zadnjem tednu avgusta 2011. V prvi polovici septembra so izvajalci izvedli še preostala manjša dela, 14. 9. 2011 je sledil tehnični prevzem pod vodstvom nadzornika Franca Pezdirca. Sledila je še odprava ugotovljenih nepravilnosti in manjši popravki. Vsa dela so bila končana v začetku oktobra 2011, uradna predaja in prevzem je bila 7. 10. 2011.

 

Finančni viri za izvedbo:

 • lastna privarčevana sredstva (10.737,57 € 8,98 %),
 • sredstva ESSR (48.750,00 € oz. 40,77 %),
 • sredstva Občine Domžale (20.083,88 € 16,80 %) in
 • sredstva kredita (40.000 € 33,45 %).

Glasilo Gore, posvečeno obsežni prenovi Domžalskega doma v letu 2011.

Album fotografij o prenovi Doma in izgradnji MBČN.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja